เวลาออกตรวจ
แผนกตา หู คอ จมูก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ. ศุภลัคณา เทียมเมฆา
  • จักษุวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
14:00-18:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เกศินี วัฒนพรมงคล
  • แพทย์ชำนาญการด้าน โสต ศอ นาสิกวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00

*หมายเหตุ : สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์นอกเวลาได้