เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปฐมพร กังสวรางกูร
  • เฉพาะทาง ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-13:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิตติภัค อัศวภารุจ
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-12:00