เวลาออกตรวจ
แผนกออร์โธปิดิกส์
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.กัณฐัศว์ พูลสวัสดิ์
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เสรี อุ่นอร่ามวัฒน์
  • ออร์โธปิดิกส์ชำนาญการพิเศษ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10:00-11:00