เวลาออกตรวจ
แผนกออร์โธปิดิกส์
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.เสรี อุ่นอร่ามวัฒน์
  • ออร์โธปิดิกส์ชำนาญการพิเศษ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10:00-11:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เศรษฐา โคตะนิวงศ์
  • ออร์โธปิดิกส์ชำนาญการพิเศษ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16:00-21:00
12:30-21:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิจพัฒน์ ติรชาญวุฒิ
  • ออร์โธปิดิกส์ชำนาญการพิเศษ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00-19.00