แผนกระบบประสาทและสมอง
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกสมองและระบบประสาท เมืองกาญฯ ดูแล ป้องกัน และรักษาโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

แผนกสมองและระบบประสาท ในเมืองกาญจนบุรี

โรงพยาบาลระบบประสาทและสมอง เมืองกาญจนบุรี

คลินิกโรคระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในร่างกาย โดยทำหน้าที่ควบคุมและประสานการทำงานของร่างกายในทุกระบบ ตั้งแต่การเคลื่อนไหว พฤติกรรม การเรียนรู้ อารมณ์ความรู้สึกไปจนถึงภาวะสมดุลของร่างกาย ซึ่งหากมีความผิดปกติ หรือเกิดปัญหาที่ร้ายแรงถาวร อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

 

ทีมหมอสมอง หมอหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสินแพทย์ เมืองกาญจนบุรี เราพร้อมให้การดูแลในทุกปัญหาที่เกี่ยวกับสมองและระบบประสาท ที่จะดูแลร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย พร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรคถึงต้นเหตุ พร้อมแนะนำแนวทางการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

 

กลุ่มโรคสมองและระบบประสาทที่ให้การดูแลรักษา

 • โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่เกิดจากการอุดตันหรือแตกของหลอดเลือดในสมอง ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ ส่งผลให้สมองขาดออกซิเจนและสารอาหาร นำไปสู่การตายของเซลล์สมอง
 • โรคลมชัก เป็นโรคที่เกิดจากการทำงานของสมองผิดปกติชั่วคราว ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการชัก
 • โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองส่วนกลาง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการสั่น เคลื่อนไหวช้า เดินลำบาก เป็นต้น
 • โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองส่วนหน้า ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการความจำเสื่อม มีปัญหาในการคิดและตัดสินใจ เป็นต้น
 • โรคไขสันหลังอักเสบ เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของไขสันหลัง ทำให้ไขสันหลังถูกทำลาย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการชา อ่อนแรง อัมพาต เป็นต้น
 • โรคอัมพาต เป็นโรคที่เกิดจากการสูญเสียการทำงานของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย โดยสาเหตุของโรคอัมพาตสามารถเกิดจากโรคเหล่านี้ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคไขสันหลังอักเสบ การเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
 • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง เป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายเยื่อหุ้มประสาท ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรง ชา เป็นอัมพาต เป็นต้น
 • เนื้องอกในสมอง เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ในสมองเจริญเติบโตผิดปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ อ่อนแรง ชา ชัก เป็นต้น
 • เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย

หากใครสงสัยว่าตนเองมีอาการของโรค และต้องการไปหาหมอระบบประสาทและสมองเพื่อทำการตรวจวินิจฉัย ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจและรักษา เพราะการรักษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมาจากการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำและการรักษาอย่างตรงจุด

 

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สำหรับตรวจค้นหาและวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว โดยเฉพาะภาวะเลือดคั่งในสมอง เส้นเลือดสมองแตก

 

รู้ทันอาการผิดปกติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาท

 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
 • อ่อนแรงหรือชาบริเวณใบหน้า แขน ขา
 • พูดไม่ชัด
 • มีปัญหาในการทรงตัว
 • พูดจาสับสน เรียงประโยคไม่ได้
 • การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

หากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธี หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการสามารถเข้ามาปรึกษากับหมอสมอง ได้ที่ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลสินแพทย์ เมืองกาญจนบุรี หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาล หรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ Call Center 034-912-888 เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

แพทย์ประจำศูนย์