พฤติกรรมทำลายตับ

27 ก.ค. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

ตับ เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย มีหน้าที่ในการสร้างน้ำดี เพื่อย่อยอาหารประเภทไขมัน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ช่วยกำจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย  เปลี่ยนแปลงสารอาหารเป็นพลังงานที่มีประโยชน์ ให้ร่างกายสามารถนำกลับมาใช้ได้ หน้าที่ของตับนั้นสำคัญ ไม่สามารถหาส่วนอื่นมาทดแทนได้ ดังนั้นถ้าเราไม่ดูแลและบำรุงสุขภาพของตับ นั่นอาจส่งผลเสียต่อตับได้ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ตับมีปัญหา มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการรับประทานอาหาร

                คุณกำลังทำลายตับอยู่หรือไม่ ลองสังเกตพฤติกรรมทำลายตับ ดังนี้ …

  1. ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ การดื่มหนัก และดื่มติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้ตับต้องทำหน้าที่อย่างหนักในการขจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย ซึ่งจะนำไปสู่ไขมันสะสมในตับ เกิดการอักเสบและพังผืดในตับ เมื่อตับอักเสบนานเข้าก็จะทำให้เกิดภาวะตับแข็ง
  2. การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทปิ้ง ย่าง ทอด อาหารมัน ทำให้ร่างกายมีไขมันส่วนเกินมากเกินไป ส่งผลให้เกิดไขมันในเลือดสูง และสะสมในตับ จนนำไปสู่ไขมันพอกตับ
  3. การรับประทานยา และอาหารเสริม หากใช้ยามากเกินความจำเป็น หรือติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลทำให้ตับทำงานหนักมากกว่าปกติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะตับวายได้
  4. การสูบบุหรี่ นอกจากจะส่งผลต่อปอดแล้ว บุหรี่ยังสามารถส่งผลถึงตับได้เช่นกัน เนื่องจากในบุหรี่มีสารพิษที่เป็นตัวก่อมะเร็ง สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ จะทำให้ตับทำงานหนักขึ้น และก่อให้เกิดมะเร็งตับได้
  5. การรับประทานน้ำตาลมากเกินไป น้ำตาลส่งผลให้เกิดโรคตับได้ โดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตส เมื่อเข้าไปในกระแสเลือด จะถูกนำไปสะสมที่ตับ จนกลายเป็นโรคไขมันพอกตับได้ ซึ่งน้ำตาลประเภทนี้มักพบในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ถ้าเรารับประทานมากจนเกินไปจึงเป็นการทำร้ายตับได้

ตับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นหากคุณกำลังมีพฤติกรรมดังกล่าวที่เสี่ยงให้เกิดโรคตับ ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการรับประทานของหวาน และไม่ใช้ยาเกินความจำเป็น และควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ทุกครั้ง  รวมถึงควรตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ด้วยความห่วงใย จาก…โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

พบแพทย์เฉพาะทาง แผนกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี  

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ