ใส่ใจดูแล….ผู้สูงอายุ

11 เม.ย. 2565 | เขียนโดย Wellness Center โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

ผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน ทั้งทางร่างกาย ทางสมอง ทางอารมณ์และทางสังคม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้การดูแล และความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุ ได้ปรับตัวได้ดี ลูกหลานหรือผู้ใกล้ชิดจึงมีส่วนสำคัญมากในการช่วยให้ผู้สูงอายุในครอบครัว ใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกายสุขใจวัยสูงอายุ

คือ ผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน ทั้งทางร่างกาย ทางสมอง ทางอารมณ์และทางสังคม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้การดูแล และความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุ ได้ปรับตัวได้ดี ลูกหลานหรือผู้ใกล้ชิดจึงมีส่วนสำคัญมากในการช่วยให้ผู้สูงอายุในครอบครัว ใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกายสุขใจ

เมื่อเข้าสู่งวัยสูงอายุ ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 • ทางด้านร่างกาย ร่างกายเริ่มอ่อนแอลงและมีความเสื่อมทางด้านร่างกายทำให้เชื่องช้า ร่างกายมีเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ และจากโรคภัยที่รุมเร้า บางรายอาจมีอาการมือเท้าสั่น เสียการทรงตัวหรือการทรงตัวไม่ดี ร่างกายปรับตัวกับสภาพดินฟ้าอากาศได้ยาก ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าวัยหนุ่มสาว
 • ทางด้านสมอง  ระบบประสาทและสมองมีการเสื่อมตามกาลเวลาทำให้หลงลืมง่าย ความจำไม่ดี แต่เหตุผลและความสุขุมรอบคอบอาจยังปกติอยู่
 • ทางด้านอารมณ์   การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ในวัยสูงอายุอารมณ์ไม่อาจคงที่ มีความอ่อนไหวง่าย บางรายเอาแต่ใจตัวเองเพิ่มมากขึ้น  โกรธง่าย ฉุนเฉียวง่าย ชอบบ่น แต่บางรายกลับใจดีมากขึ้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในครอบครัว เศรษฐกิจ รายได้ และความรักความอบอุ่น ความเอาใจใส่จากครอบครัวที่เป็นอยู่
 • ทางสังคม  การเปลี่ยนแปงทางด้านสังคม ส่วนมากก็มักยึดศาสนาเป็นที่พึ่ง บางรายอาจต้องหาเลี้ยงชีพอยู่หรือเลี้ยงดูลูกหลานในบ้าน จึงกลายเป็นที่พึ่งและเพื่อนเล่นของลูกๆ หลาน ซึ่งก็ช่วยให้มีความสุข ไม่เบื่อได้

 

ปัญหาที่พบได้บ่อยในวัยสูงอายุ

 1. ร่างกาย สุขภาพไม่แข็งแรง
 2. ด้านจิตใจ กลัวการถูกทอดทิ้ง กลัวไม่ได้รับการดูแลวิตกกังวล
 3. รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า หมดศักดิ์ศรี เพราะเมื่อเกษียณอายุต้องออกจากหน้าที่การงาน
 4. พบกับการสูญเสียคู่ชีวิต ญาติ มิตรสหาย ลูกหลาน ทำให้เกิดความว้าเหว่ หดหู่ เศร้าใจ
 5. ได้รับการถูกทอดทิ้ง เนื่องจากปัจจุบันครอบครัวมักแยกอยู่อย่างอิสระจากพ่อแม่ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเดียวดาย จิตใจหดหู่ ไม่ได้รับการดูแล ขาดเพื่อนฝูง ขาดการพบปะสังสรรค์
 6. ผู้สูงอายุ มักคิดถึงแต่เรื่องในอดีตด้วยความเสียดาย และคิดถึงปัจจุบันด้วยความหวาดกลัว และมีความวิตกกังวลต่ออนาคต

 

ควรปรับตัวอย่างไรในวัยสูงอายุ ให้มีความสุขที่ยั่งยืน

 1. เตรียมใจยอมรับความรู้สึกสูญเสีย ซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยนี้ เช่น สูญเสีย สมรรถภาพทางกาย ลูกหลานจากไปมีครอบครัว บางครั้งก็ต้องอยู่ตามลำพังคนเดียว
 2. ไม่ควรคิดถึงอายุซึ่งลวงเลยไป หรืออดีตด้วยความวิตกกังวล
 3. อย่าคิดว่าอายุทำให้คนอื่นเลิกเคารพตัวท่าน
 4. เมื่อมีปัญหาควรปรึกษาขอคำแนะนำจากคนอื่นบ้าง
 5. ไม่ควรจริงจังกับชีวิตมากนัก ดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลาง
 6. ดูแลสุขภาพอนามัยให้ถูกต้อง เช่น รับประทานอาหารที่มีคุณค่า มีโปรตีนปานกลาง ไขมันน้อย วิตามินมาก ปริมาณต้องจำกัด
 7. ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ และ  พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
 8. ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
 9. พักผ่อนหย่อนใจและทำงานอดิเรกเล็กๆ น้อยๆ เพื่อความเพลิดเพลินใจ เช่น ปลูกต้นไม้ ไปวัดทำบุญศึกษาและปฏิบัติธรรม
 10. เก็บออมทรัพย์ไว้ เพื่อจุนเจือใช้จ่ายในวัยสูงอายุจะได้พึ่งตนเองได้
 11. ไม่เก็บตัว แยกตัวอยู่ตามลำพังคนเดียว
 12. ควรร่วมวงสนทนากับเพื่อนๆ และผู้อื่นที่มีอายุอ่อนกว่าจะช่วยทำให้สังคมของผู้สูงอายุกว้างมากขึ้น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในสังคม ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ไม่คับข้องใจมากนัก
 13. การยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุ ประพฤติปฏิบัติตัวให้ถูกกาลละเทศะและเหมาะสม กับอายุ
 14. ไม่ทำตนให้เป็นที่รำคาญแก่ลูกหลานหรือผู้อื่น ไม่จู้จี้ขี้บ่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้อื่นและ ลูกหลานรู้สึกอบอุ่นและอยากเข้ามาใกล้ชิด
 15. ทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ รู้จักสร้างอารมณ์ขัน ไม่เครียดจนเกินไป
 16. บริหารอารมณ์ ให้เป็นผู้มีมีจิตใจดี อารมณ์ดี

 

ลูกหลานญาติพี่น้อง มีส่วนสำคัญมากในการช่วยให้ผู้สูงอายุ หรือ ผู้สูงอายุ ปรับตัวได้อย่างมีความสุข โดยให้เกียรติให้ความเคารพมีสัมาคารวะกับผู้สูงอายุ และช่วยให้ท่านมีความภาคภูมิใจ ไม่ดูถูกเหยียดหยามท่าน ให้การเลี้ยงดูและดูแลท่าน คอยถามไถ่เวลาท่านไม่สบายพาไปหาหมอ ดูแลเอาใจใส่ท่านจนหายจากเจ็บไข้ ท่านจะได้รู้สึกว่าตนเองยังมีความสำคัญต่อครอบครัวยังมีคนห่วงใยคอยดูแลอยู่ทำให้ท่านรู้สึกอบอุ่นใจ และสามารถที่จะต่อสู้กับชีวิตในวัยสูงอายุได้ดีขึ้น

 

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการ ได้ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ แผนกอายุรกรรม

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา  

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

 

Synphaet Wellness Center  โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง ใช้ศาสตร์สร้างสุขภาพให้ดีจากภายในสู่… ภายนอก

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชาศาสตร์ชะลอวัย ได้ที่ คลิก >>

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Wellness Center  โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

SHARE