ทำงานกับเรา

รพ. สินแพทย์ ยินดีต้อนรับทุกคนที่อยากจะร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัคร

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา Synphaet Children Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ที่อยู่ : 9/99 ถนนรามอินทรา 52  กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทร 027935099 ต่อ 5827, 5828
 • สมัครทาง ออนไลน์ในเว็บไซต์นี้
 • E-mail: personnel@synphaet.co.th

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ Synphaet Theparak Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  ที่อยู่ : 9/99 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 10270
 • โทร 027615999 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hrsynpheat@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ Synphaet  Srinakarin Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ที่อยู่ : 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 • โทร 020068888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr.synphaethospital@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา Synphaet  Lamlukka Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ที่อยู่ : 37/29 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 • โทร 020069999 ติดต่อ 10231, 10237
 • E-mail: synphaetlk_hr@hotmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์  Synphaet Seriruk Hospital

 • ส่งจดหมายและแนบรูปถ่ายพร้อม Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ที่อยู่ : 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 • โทร 027619888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr.seriruk@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี  Synphaet Kanchanaburi Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี เลขที่ 111 หมู่5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 • โทร 034 912 888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr_kanchanaburi@synphaet.co.th
สมัครงานได้ที่ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ทุกสาขา
ติดต่อแผนกบุคคล

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
หัวหน้าแผนกเวชระเบียน
(วุฒิ ปริญญาตรี (มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชระเบียน / เวชสถิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
1 อัตรา
พนักงานแผนก IT
(ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เรื่อง SQL)
2 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์
(วุฒิปริญญาตรี, ด้านวิทยาศาสตร์ (Bioscience), เพศหญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
1 อัตรา
พนักงานการตลาด (ออกแบบสื่อ และ สิ่งพิมพ์)
(ปริญญาตรี ออกแบบและสารสนเทศ , นิเทศศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Ilustrator, Photoshop)
2
หัวหน้าพยาบาลแผนก OPD สูติ-นรีเวช
(ป.ตรี มีประสบการณ์การทำงาน)
1
พนักงานการตลาด(ฝ่ายขาย)
(ป.ตรี (หากมีรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
2
พนักงานบัญชี
(ป.ตรี (สาขาบัญชี) )
1
พนักงานแผนกห้องผ้า
(วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส หรือเทียบเท่า )
3

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
แม่ครัว
(วุฒิขั้นต่ำ ม 3 )
2
เจ้าหน้าที่ Admission
(วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สามารถทำงานเป็นกะได้))
1
พนักงานการเงินนอก
(วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สามารถทำงานเป็นกะได้))
1
พนักงานห้องแฟ้ม
(เพศหญิง วุฒิการศึกษา มัธยมปลาย หรือ ปวช. เป็นต้นไป (สามารถทำงานเป็นกะได้))
1
พนักงานช่างและอาคาร
(เพศชาย วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี (สาขาที่เกียวข้อง))
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA แผนก CSSD (จ่ายกลาง)
(วุฒิ ม.6 ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) )
2
ผู้ช่วยเภสัชกร
(วุฒิขั่นต่ำ ม.6 (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
3
ผู้ช่วยพยาบาล NA/DA
(วุฒิ ม.6,ได้ใบรับรองการจบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน หรือ 1 ปี))
2
พยาบาลวิชาชีพ
(วุฒิปริญญาตรี (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
( เพศชาย / หญิง ขั้นต่ำ ม.6 (ต้องมีใบจบ NA ))
หลายอัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกร
(วุฒิขั่นต่ำ ม.6 (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
หลายอัตรา
หัวหน้าแผนกเวชระเบียน
(วุฒิ ปริญญาตรี (มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชระเบียน / เวชสถิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(วุฒิป.ตรี (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ))
1
พนักงานบัญชี
(ป.ตรี (สาขาบัญชี) )
1
เภสัชกร
(เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ))
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ
(วุฒิปริญญาตรี (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่ แผนก คอมพิวเตอร์
(วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ประสบการณ์ SQL Data base , Programing , Server , Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ) )
1 อัตรา
พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เวรเปล)
(วุฒิม.6,ปวช.หรือเทียบเท่า)
2 อัตรา
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
(วุฒิ ม.6 , ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย)
2 อัตรา
หัวหน้าแผนกบัญชี
(วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์3-5 ปี)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA แผนก CSSD (จ่ายกลาง)
(วุฒิ ม.6 ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) )
1 อัตรา
นักรังสีเทคนิค
(วุฒิปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค)
1 อัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกร
(วุฒิขั่นต่ำ ม.6 (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
หลายอัตรา
พนักงานแผนกเวชระเบียน
(วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
1 อัตรา
หัวหน้าแผนกห้องผ้า
(วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับห้องผ้า)
1 อัตรา
พนักงานแผนกการเงิน
(วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา)
2 อัตรา
พนักงานศูนย์บริการรับส่ง (เวรเปล)
(วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป , อายุไม่เกิน 35 ปี)
2 อัตรา
พนักงานการตลาด(ฝ่ายขาย)
(ป.ตรี (หากมีรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
1 อัตรา
พนักงานแผนกห้องผ้า
(วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส หรือเทียบเท่า )
1 อัตรา
เภสัชกร
(เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ))
1 อัตรา
พนักงานแผนกแม่บ้าน
(วุฒิ ม.6 , ปวช. , หรือเทียบเท่า อายุ 25-40 ปี)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/DA
(วุฒิ ม.6,ได้ใบรับรองการจบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน หรือ 1 ปี))
หลายอัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
พนักงานศูนย์บริการรับส่ง (เวรเปล)
(วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป , อายุไม่เกิน 35 ปี)
2
พนักงานการตลาด(ฝ่าย Event)
(วุฒิป.ตรี)
1
พนักงานการตลาด(ฝ่ายขาย)
(ป.ตรี (หากมีรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/DA
(วุฒิ ม.6,ได้ใบรับรองการจบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน หรือ 1 ปี))
3

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA
((วุฒิ ม.6,ได้ใบรับรองการจบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน) ))
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ Operator
(เพศ หญิง, วุฒิ ปวช. / ปวส., อายุ ไม่เกิน 25 ปี)
1 อัตรา
พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เวรเปล)
(วุฒิม.6,ปวช.หรือเทียบเท่า)
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ยานยนต์ (ขับรถ Ambulance รับ – ส่ง คนไข้)
(วุฒิ ม.6 , เพศ ชาย , มีใบขับขี่ , ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว , มีประสบการณ์ด้านขับรถตู้ Ambulance จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ))
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (OR)
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA แผนกผู้ป่วยใน (เด็ก)
(วุฒิ ม.6,ได้ใบรับรองการจบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน หรือ 1 ปี) มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
นักรังสีเทคนิค
(วุฒิปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
(วุฒิปริญญาตรี (สาขาบัญชี) , มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี)
1 อัตรา
เภสัชกร
(เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ))
1 อัตรา