ทำงานกับเรา

รพ. สินแพทย์ ยินดีต้อนรับทุกคนที่อยากจะร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัคร

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา Synphaet Children Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ที่อยู่ : 9/99 ถนนรามอินทรา 52  กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทร 027935099 ต่อ 5827, 5828
 • สมัครทาง ออนไลน์ในเว็บไซต์นี้
 • E-mail: personnel@synphaet.co.th

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ Synphaet Theparak Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  ที่อยู่ : 9/99 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 10270
 • โทร 027615999 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hrsynpheat@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ Synphaet  Srinakarin Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ที่อยู่ : 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 • โทร 020068888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr.synphaethospital@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา Synphaet  Lamlukka Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ที่อยู่ : 37/29 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 • โทร 020069999 ติดต่อ 10231, 10237
 • E-mail: synphaetlk_hr@hotmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ สินแพทย์เสรีรักษ์  Synphaet Sereruk Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ที่อยู่ : 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 • โทร 027619888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr@seriruk.co.th

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี  Synphaet Kanchanaburi Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี เลขที่ 11 หมู่ 5 ถนนท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 • โทร 034 520 911 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr_kanchanaburi@synphaet.co.th
สมัครงานได้ที่ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ทุกสาขา
ติดต่อแผนกบุคคล

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
หัวหน้าแผนกเวชระเบียน
(วุฒิ ปริญญาตรี (มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชระเบียน / เวชสถิติ อย่างน้อย 5 ปี))
1 อัตรา
พนักงานแผนกเวชระเบียน
(วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
หลายอัตรา
พนักงานแผนก IT
(ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เรื่อง SQL)
2 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์
(วุฒิปริญญาตรี, ด้านวิทยาศาสตร์ (Bioscience), เพศหญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
1 อัตรา
หัวหน้าพยาบาลแผนก OPD สูติ-นรีเวช
(ป.ตรี มีประสบการณ์การทำงาน)
1
การตลาด(ฝ่ายขาย)
(ป.ตรี)
2
พนักงานบัญชี
(ป.ตรี (สาขาบัญชี) )
1
รถบริการ (รถกอล์ฟ)
(ม.6 ขึ้นไป มีใบขับขี่รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์)
3
พนักงานแผนกห้องผ้า
(วุฒิ ม.6 , ปวช. , หรือเทียบเท่า (เพศชาย) )
3

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
นักเทคนิคการแพทย์
(วุฒิป.ตรี (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ))
1
พนักงานบัญชี
(ป.ตรี (สาขาบัญชี) )
1

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
พนักงานแผนก Operator
(วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี)
1 อัตรา
หัวหน้าแผนกบัญชี
(วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA (ผู้ชาย) แผนก CSSD (จ่ายกลาง)
(วุฒิ ม.6 ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) )
1 อัตรา
นักรังสีเทคนิค
(วุฒิปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค)
1 อัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกร
(วุฒิ ม.6 ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
1 อัตรา
หัวหน้าแผนกห้องผ้า
(วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับห้องผ้า)
1 อัตรา
พนักงานแผนกการเงิน
(วุฒิ ปวส.,ป.ตรี (ทุกสาขา) อายุไม่เกิน 35 ปี)
1 อัตรา
พนักงานแผนกพรบ. Admission
(วุฒิปวส.,ป.ตรี)
1 อัตรา
เภสัชกร
(ปริญญาตรี (เภสัชกร))
1 อัตรา
พนักงานแผนกแม่บ้าน
(วุฒิ ม.6 , ปวช. , หรือเทียบเท่า อายุ 25-40 ปี)
1 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
พนักงานศูนย์บริการรับส่ง (เวรเปล)
(วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป , อายุไม่เกิน 35 ปี)
2
พนักงานการตลาด(ฝ่าย Event)
(วุฒิป.ตรี)
1
การตลาด(ฝ่ายขาย)
(ป.ตรี)
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA
(มีวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)
3

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์