ทำงานกับเรา

รพ. สินแพทย์ ยินดีต้อนรับทุกคนที่อยากจะร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัคร

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา Synphaet Ramintra Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ที่อยู่ : 9/99 ถนนรามอินทรา 52  กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทร 027935099 ต่อ 5827, 5828
 • สมัครทาง ออนไลน์ในเว็บไซต์นี้
 • E-mail: [email protected]

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา Synphaet Children Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ที่อยู่ : 9/99 ถนนรามอินทรา 52  กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทร 027935099 ต่อ 5827, 5828
 • สมัครทาง ออนไลน์ในเว็บไซต์นี้
 • E-mail: [email protected]

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ Synphaet Theparak Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  ที่อยู่ : 9/99 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 10270
 • โทร 027615999 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: [email protected]

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ Synphaet  Srinakarin Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ที่อยู่ : 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 • โทร 020068888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: [email protected]

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา Synphaet  Lamlukka Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ที่อยู่ : 37/29 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 • โทร 020069999 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: [email protected]

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์  Synphaet Seriruk Hospital

 • ส่งจดหมายและแนบรูปถ่ายพร้อม Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ที่อยู่ : 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 • โทร 027619888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: [email protected]

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี  Synphaet Kanchanaburi Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี เลขที่ 111 หมู่5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 • โทร 034 912 888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: [email protected]

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม  Synphaet Nakhonpathom Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม ที่อยู่ : 1298 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
 • โทร : 034 271 999 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail : [email protected]

 

 

สมัครงานได้ที่ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ทุกสาขา
ติดต่อแผนกบุคคล

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่ แผนก ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง| 2. เพศหญิงเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี | 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในหรือประสบการ์ณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี)
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนก เวชระเบียน
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา| 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี | 3. สามารถทำงานเป็นเวรได้และสามารถเข้าเวรกลางคืนได้ 4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การตลาดฝ่ายขาย
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาป.ตรี ไม่จำกัดสาขา 2. อายุ 20 - 35 ปี เพศชายหรือเพศหญิง 3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ 4. หากมีมีรถส่วนตัวและประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2 อัตรา
ธุรการ แผนกบุคคล
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปวส. เท่านั้น ไม่จำกัดสาขา 2. อายุ 20 - 35 ปี เพศชายหรือเพศหญิง 3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนก ศูนย์บริการรับ-ส่ง
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า อายุ 20 - 35 ปี เพศชาย 2. สามารถทำงานเป็นกะได้ 3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนก การตลาด (Admin social media)
((คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง | 2. เพศหญิงเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี | 3. สามารถใช้ social อย่างเชี่ยวชาญ มีการใช้ภาษาในการสื่อสารดี 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี Asset,AR,ทั่วไป สินแพทย์ สาขา เสรีรักษ์
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | 2. เพศหญิงเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี | 3. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป 4. สามารถใช้โปรแกรม Excel และสูตรต่างๆได้เป็นอย่างดี)
4 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี สินแพทย์ สาขา รามอินทรา
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | 2. เพศหญิงเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี | 3. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป 4. สามารถใช้โปรแกรม Excel และสูตรต่างๆได้เป็นอย่างดี )
4 อัตรา
ผู้จัดการ แผนกบัญชีประจำสินแพทย์นครปฐม
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี 2. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับบริหารอย่างน้อย 3ปี 3. หากผ่านงานบริษัทมหาชนหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา อนุสาขา โรคต้อหิน Full time , Part time
(คุณสมบัติผู้สมัครแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา อนุสาขา โรคต้อหิน Full time , Part time 1.อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยาเด็กและตาเข Full time , Part time
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยาเด็กและตาเข Full time , Part time 1.อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ Full time
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ Full time 1.อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม Full time
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม Full time 1.อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ Full time
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ Full time 1.อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ Full time
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ Full time 1.อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขามะเร็งวิทยานรีเวช Full time , Part time
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 1.อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Full time , Part time
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Full time , Part time 1.อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือด Full time , Part time
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือด Full time , Part time 1.อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมเต้านม Full time , Part time
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมเต้านม Full time , Part time 1.อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนกบัญชี DF แพทย์
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | 2. เพศหญิงเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี | 3. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป 4. สามารถใช้โปรแกรม Excel และสูตรต่างๆได้เป็นอย่างดี )
1 อัตรา
หัวหน้า แผนกบัญชีส่วนบริษัทในเครือ
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี 3. สามารถใช้ SAP ได้)
1 อัตรา
หัวหน้า แผนกบัญชีส่วนทรัพย์สิน
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 4-5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี 3. ใช้ SAP ได้และรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชี)
1 อัตรา
Project Architect
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลัก/ภายใน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. อายุ 30-45 ปี 3. มีประสบการณ์ทำงาน 8-15 ปี 4. ประสานงานผู้รับเหมา ควบคุมการออกแบบ ติดตามงานก่อสร้าง จัดทำรายงาน)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนกบัญชี Stock (สินแพทย์ลำลูกกา)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนกบัญชี FA (ทรัพย์สิน) (สินแพทย์ลำลูกกา)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนกบัญชี AR (กฎหมาย) (สินแพทย์ลำลูกกา)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
หัวหน้า แผนกบัญชี (สินแพทย์ลำลูกกา)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 - 40 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี 3. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป)
1 อัตรา
Sourcing Non Inventory แผนก จัดซื้อกลาง
(คุณสมบัติผู้สมัคร Sourcing Non Inventory แผนก จัดซื้อกลาง 1.เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป ปี 2.วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา 3.ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ Word Excel PowerPoint ได้เป็นอย่างดี 4. มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านจัดซื้อและเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อธุรกิจโรงพยาบาลจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล (NA) แผนก ไตเทียม
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. วุฒิการศึกษา ม.6-ปวช 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย 6 เดือนหรือ 1 ปี 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
4 อัตรา
Project Manager (Engineer)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารโครงการการจัดการการก่อสร้างวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ 10 ปีในการบริหารโครงการวิศวกรรม 3. มีใบประกอบ วศบ. หรือ สถ.บ 4. เชี่ยวชาญหรือมีความรู้ด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป (Full time)
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป (Full time) 1.ปฎิบัติงานแผนก อายุรกรรม 2.อายุ 30 ปีขึ้นไป 3. กรณีมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงิน
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. อายุ 23-35 ปี เพศหญิง 3. หากมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน (Cashier) ภายในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานเป็นเวรเป็นกะได้ 5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(คุณสมบัติผู้สมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วทบ.เทคนิคการแพทย์ 2. เพศหญิง-เพศชาย 3. อายุ 23-35 ปี 4. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 5. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
1 อัตรา
นักกายภาพบำบัด (Full time) ประจำแผนก กายภาพบำบัด
(คุณสมบัติผู้สมัคร นักกายภาพบำบัด 1. วุฒิการศึกษาป.ตรีสาขาวิชากายภาพบำบัด (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 2. เพศชายหรือหญิง 3. อายุ 23 ปี ขึ้นไป 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี ขึ้นไป 5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826 )
1 อัตรา
หัวหน้า แผนก บุคคล
(คุณสมบัติผู้สมัคร หัวหน้าแผนกบุคคล 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศหญิง-เพศชาย 3. อายุ 30-45 ปี 4. มีประสบการณ์ 5-10 ปี 5. เคยมีประสบการณ์ในด้านงานบุคคลในบริษัทขนาดใหญ่ มีพนักงานเกินกว่า 500 คนขึ้นไป)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องบัตร แผนก เวชระเบียน
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปวส. อายุ 20 - 35 ปี เพศหญิง 2. สามารถทำงานเป็นกะได้ 3. หากมีประสบการณ์ในด้านงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2 อัตรา
นักรังสี แผนก X-RAY
(คุณสมบัติผู้สมัคร นักรังสีเทคนิค 1.เพศหญิง อายุ 23-35 ปี 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค 3.มีใบประกอบวิชาชีพ 4.สามารถทำ Cardiac MRI ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
2 อัตรา
Safety Officer / จป. ระดับวิชาชีพ
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. อายุ 23-40 ปี เพศ หญิง/ชาย 3. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ด้านระบบการจัดการงานด้านความปลอดภัย ปี 4. สามารถขึ้นทะเบียน จป. วิชาชีพได้ 5. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนและประสานงานได้ดี 6. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ (มีประสบการณ์สหกิจศึกษาในด้านสายงาน) 7. ภาวะความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนและประสานงานได้ดี)
1 อัตรา
แพทย์เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (Full time),(Part time)
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (Full time),(Part time) 1.ปฎิบัติงานแผนก อายุรกรรม 2.อายุ 30 ปีขึ้นไป 3.กรณีมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
แพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Full time)
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Full time) 1.ปฎิบัติงานแผนก อายุรกรรมโรคหัวใจ 2.อายุ 30 ปีขึ้นไป 3. กรณีมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
แพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (Full time)
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (Full time) 1.ปฎิบัติงานแผนก อายุรกรรม 2.อายุ 30 ปีขึ้นไป 3. กรณีมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ แผนก SMART LAB
(คุณสมบัติผู้สมัคร นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (Microbiology,Biology,Genetics,MolecularBiology,Biotech.) 2. เพศหญิง อายุ 21-35 ปี 3. มีความรู้ISO/IEC17025และงานด้านห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 4. มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบสูงรับแรงกดดันงานได้ละเอียดรอบคอบใฝ่เรียนรู้,ทำงานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมายได้,งานด้านหัตถการ,รักการบริการ,มีความคล่องตัวสูง,สามารถทำงานได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (RN)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. อายุ 22 ปีขึ้นไป 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
4 อัตรา
เภสัชกร
(คุณสมบัติผู้สมัคร เภสัชกร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 3. เพศหญิง/เพศชายอายุ 22 - 35 ปี 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
2 อัตรา
แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจและโรคปอด (Part time)
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจและโรคปอด (Part time) 1.ปฎิบัติงานแผนกอายุรกรรม 2.อายุ 30 ปีขึ้นไป ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
1 อัตรา
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
(ศัลยแพทย์ชำนาญการระบบทางเดินปัสสาวะ Full Time ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826 )
หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล แผนก IPD
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง-เพศชาย 2. วุฒิ ม.6 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
10 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล แผนก OPD
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง-เพศชาย 2. วุฒิ ม.6 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
10 อัตรา
ทันตแพทย์เฉพาะทาง
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ทันตแพทย์เฉพาะทาง (Fulltime) 1. ปฎิบัติงานแผนกทันตกรรม 2. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
1 อัตรา
แพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช
(แพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช , Full time, อายุ 30 ปี กรณีมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนกห้องผ้า
(คุณสมบัติผู้สมัครเจ้าหน้าที่ แผนกห้องผ้า 1. วุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 2. เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี 3.สามารถรับแรงกดดันได้อย่างดี 4.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
3 อัตรา
กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ Full time หรือ Part time
(คุณสมบัติผู้สมัคร กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ Full time หรือ Part time 1.ปฎิบัติงานแผนก กุมาเวช 2.อายุ 30 ปีขึ้นไป 3.กรณีมีประสบการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
แพทย์เฉพาะทางด้านระบบต่อมไร้ท่อ (Part time)
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์เฉพาะทางด้านระบบต่อมไร้ท่อ (Part time) 1.ปฎิบัติงานแผนก อายุรกรรม 2.อายุ 30 ปีขึ้นไป)
1 อัตรา
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1.จบการศึกษาสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ปฎิบัติที่แผนกกายภาพ 2.เพศชายหรือหญิง 3.อายุ 30 ปีขึ้นไป 4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
แพทย์จิตเวช Full time และ Part time
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์จิตเวช 1.จบการศึกษาสาขาจิตเวชศาสตร์ 2.เพศชายหรือหญิง 3.อายุ 30 ปีขึ้นไป 4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
แพทย์กุมารเวชเฉพาะทางโรคหัวใจ
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์กุมารเวช 1.จบการศึกษาสาขากุมารเวชศาสตร์ เฉพาะทางโรคหัวใจ 2.เพศชายหรือหญิง 3.อายุ 30 ปีขึ้นไป 4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
แพทย์กุมารเวช
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์กุมารเวช 1.จบการศึกษาสาขากุมารเวชศาสตร์ 2.เพศชายหรือหญิง 3.อายุ 25 ปีขึ้นไป 4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3 อัตรา
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฎิบัติการ LAB
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย และมีใบประกาศนียบัตร 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส)
2 อัตรา
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
(คุณสมบัติผู้สมัคร นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) 1.วุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 2.เพศชายหรือหญิง 3.อายุ 22-30 ปี 4.หากมีประสบการณ์การดูแลคนไข้ห้องสวนหัวใจ และ คลินิกโรคหัวใจจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
Project Engineer MEP
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรงานระบบเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. อายุ 33 ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ทำงาน 8-15 ปี 3. ประสานงานผู้รับเหมา ควบคุมการออกแบบ ติดตามงานก่อสร้าง จัดทำรายงาน)
1 อัตรา
ทันตแพทย์ ทุกสาขา
(สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี ทางด้านทันตแพทย์ ทุกสาขา มีใบประกอบวิชาชีพ)
หลายอัตรา
Product Officer (Central) แผนก การตลาด
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่ 3.มีประสบการณ์จากธุรกิจ คลินิก / โรงพยาบาล หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.มีใจรักงานด้านบริการ ทักษะการเจรจาต่อรอง )
1 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (PA)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ม.6-ปวช 2. อายุไม่เกิน 35 ปี หญิง-ชาย 3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
4 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย | 2. วุฒิ ม.3-ม.6 | 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย | 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
ผู้ช่วยทันตกรรม
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย มีใบประกาศนียบัตร 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. หากมีความรู้ในการเป็นผู้ช่วยข้างเตียงงานทันตกรรม 1 ปี หรือ จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ)
หลายอัตรา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
(1.วุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 2.เพศหญิง)
3 อัตรา
นักรังสีเทคนิค
(1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค 2.เพศหญิง/ชาย 3.มีใบประกอบวิชาชีพ)
1 อัตรา
เภสัชกร
(1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2.เพศหญิง/ชาย 3.มีใบประกอบวิชาชีพ 4.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ IV NURSE
(1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3.เพศหญิง 4.มีประสบการณ์ด้านการเจาะเลือด)
1 อัตรา
พนักงานผู้ช่วย แผนก IPD, OPD (กายภาพ,ไตเทียม, IV Nurse เจาะเลือด, LR หลังคลอด, ORTHO กระดูก , MED เฉพาะทาง
(1.เพศหญิง 2.วุฒิ ม.6 3.ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย 4.เพศหญิง)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD, OPD, ICU
(1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3.เพศหญิง)
หลายอัตรา
Safety Officer / จป. ระดับวิชาชีพ
(1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 2.เพศหญิง/ชาย 3.มีใบ จป. วิชาชีพ )
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินนอก
(1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 2.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกร
(ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ถ้ามี) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ซักฟอก (แผนกอาภรณ์ภัณฑ์)
(1.วุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 2.เพศชาย/หญิง)
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบ้าน
(1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 2.เพศหญิง 3.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
(วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง )
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี
(1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี 2.เพศหญิง 3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์
(1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ 2.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกรรรม
((วุฒิ ม.6))
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
(1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 2.เพศหญิง 3.อายุไม่เกิน 30 ปี )
1 อัตรา
เภสัชกร
(วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ )
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ศูนย์โทรศัพท์และข้อมูล
(1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 2.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
หลายอัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่การตลาด (โปรดักส์)
(1. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 2. จัดทำรายการแพ็กเกจโปรแกรมต่างๆร่วมกับทบทวน 3. สรุปยอดแพ็กเกจรายเดือน 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แพ็กเกจ ใบปลิว,โปสเตอร์ 5. ดูแลภาษี,ทำเลป้าย,บิลบอร์ด 6. สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี, พร้อมเรียนรู้งาน)
1 อัตรา
หัวหน้าการตลาด (ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์) สายงานบริการ
(1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5 ปี 2. วางแผนบริหารงานส่วนกิจกรรม กานประชาสัมพันธ์ กับชุมชน 3. วางแผนการกำหนดรูปแบบสื่อ ออฟไลน์,ออนไลน์ 4. วางแผนโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย)
1 อัตรา
📄พนักงานผู้ช่วย (NA) OR
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย | 2. วุฒิ ม.3-ม.6 | 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย | 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
หัวหน้าแผนกบัญชี (ปิดงบ)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง 2. วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี 3.มีประสบการณ์ในด้านงานบัญชี และการเงิน 5 ปีขึ้นไป (ในระดับหัวหน้างาน))
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินนอก
(1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 2.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
หลายอัตรา
📄พนักงานผู้ช่วย (NA) ห้องเด็กอ่อน (NURSERY)
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง / ชาย | 2. วุฒิ ม.3-ม.6 | 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย | 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
📄พยาบาลห้องเด็กอ่อน (NURSERY)
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี | 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง | 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ | 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกร
(ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ถ้ามี) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
📄เจ้าหน้าที่การตลาด (Sale)
(1. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 2. พบลูกค้า นำเสนอคู่สัญญรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพ 3. จัดบริการตรวจสุขภาพ นอกโรงพยาบาล และกิจกรรมสุขภาพร่วมกับบริษัท 4. ดูแลฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มยอดฐานลูกค้าใหม่ 5. มีรถยนต์ส่วนตัว 6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน (IPD)
(1. เพศหญิง 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
Safety Officer / จป. ระดับวิชาชีพ
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. อายุ 23-40 ปี เพศ หญิง/ชาย 3. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ด้านระบบการจัดการงานด้านความปลอดภัย ปี 4. สามารถขึ้นทะเบียน จป. วิชาชีพได้ 5. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนและประสานงานได้ดี 6. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ (มีประสบการณ์สหกิจศึกษาในด้านสายงาน) 7. ภาวะความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนและประสานงานได้ดี)
1 อัตรา
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศูนย์โทรศัพท์และข้อมูล
(1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 2.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN *** ด่วนมาก แผนกผู้ป่วยนอก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
IV. Nurse *** ด่วนมาก ฝ่ายการพยาบาล
(1. เพศหญิง 2. อายุ 25-30 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 4. สามารถเปิดเส้นให้น้ำเกลือนุ่มนวล แม่นยำ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีความชำนาญสูง 5. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ศัลยกรรม *** ด่วนมาก
("1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (OR) *** ด่วนมาก
((1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา))
หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN กุมารเวชกรรม *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยหนัก (I.C.U)
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN หอผู้ป่วยใน (IPD) Cohort/IPD ทั่วไป *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
เภสัชกร
(เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) อายุไม่เกิน 35 ปี ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
📄พนักงานผู้ช่วย (NA) OPD สูติ
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย | 2. วุฒิ ม.3-ม.6 | 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย | 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
📄พยาบาล OR
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี | 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง | 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ | 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
📄เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน (ทำงานเอกสารและ Stock)
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.วุฒิการศึกษาปวช. , ปวส. | 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี | 3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
📄เจ้าหน้าที่ห้องผ้า
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.วุฒิการศึกษาปวช. , ม.6 | 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี | 3. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ | 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
📄พนักงานผู้ช่วย (NA) IPD
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย | 2. วุฒิ ม.3-ม.6 | 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย | 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3 อัตรา
📄 พยาบาล OPD สูติ
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี | 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง | 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ | 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
📄เจ้าหน้าที่ช่าง
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. | 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี | 3. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ | 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
📄เจ้าหน้าต้อนรับ
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา | 2. เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี | 3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2 อัตรา
📄เจ้าหน้าที่บัญชี FA (ทรัพย์สิน)
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี | 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | 3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
📄พนักงานผู้ช่วย (NA) OPD อายุรกรรม
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง / ชาย | 2. วุฒิ ม.3-ม.6 | 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย | 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
📄พนักงานผู้ช่วย (NA) ห้องฉุกเฉิน (ER)
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง / ชาย | 2. วุฒิ ม.3-ม.6 | 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย | 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
📄นักรังสีเทคนิค
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี | 2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขานักรังสีเทคนิค | 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ | 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2 อัตรา
📄พยาบาลห้องเด็กอ่อน (NURSERY)
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี | 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง | 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ | 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
📄พยาบาลห้องฉุกเฉิน (ER)
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี | 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง | 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ | 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2 อัตรา
📄เจ้าหน้าที่โอปเรเตอร์
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา | 2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี | 3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
📄Safety Officer / จป. ระดับวิชาชีพ
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | 2. อายุ 23-40 ปี เพศ หญิง/ชาย | 3. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ด้านระบบการจัดการงานด้านความปลอดภัย | 4. สามารถขึ้นทะเบียน จป. วิชาชีพได้ | 5. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนและประสานงานได้ดี | 6. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ (มีประสบการณ์สหกิจศึกษาในด้านสายงาน) | 7. ภาวะความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนและประสานงานได้ดี)
1 อัตรา
📄หัวหน้าแผนกการตลาด
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | 2. เพศชาย-หญิง | 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี | 4. หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดโรงพยาบาลมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
📄พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง | 2. วุฒิ ม.6 , ปวช. | 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ถ้ามี) | 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5 อัตรา
📄เภสัชกร
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี | 2. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ | 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต | 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
4 อัตรา
📄หัวหน้าบัญชี
(คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 - 40 ปี | 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี | 3. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป)
1 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่การตลาด (สื่อสารภาษาจีน)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเกี่ยวข้อง 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป 3. สามารถสื่อสารภาษาจีนได้และแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีนได้ 4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกร *** ด่วนมาก
(1. เพศชาย / หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ IT Programmer
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศ ชาย/หญิง 3. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ microsoft sqlserver, BIT/SAP และพื้นฐานการออกแบบระบบงานเบื้องต้นได้ หรือสามารถเขียนโปรแกรมอื่นๆเช่น Crystal Report, net, VB, C#, PHP, ASP, SQL ได้ 4. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่จัดซื้อกลาง
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. อายุไม่เกิน 35 ปีขึ้นไป 3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา 4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี 2. มีความละเอียดรอบคอบ 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและอาคาร **ด่วน
(อายุ 30 ปีขึ้นไป ดูและรับผิดชอบงานช่างและอาคารสถานที่ วุฒิ ป.ตรี วืศวะเครื่องกล,ไฟฟ้า,สิ่งแวดล้อม ฯลฯ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ IT *** ด่วนมาก
(1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 30 ปี 3. ปวส.- วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 4. มีความรู้ ประสบการณ์ ทางด้าน Network (*** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา))
2 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN *** ด่วนมาก แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN *** ด่วนมาก แผนกผู้ป่วยนอก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน *** ด่วนมาก
(1. เพศ หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1
IV. Nurse *** ด่วนมาก ฝ่ายการพยาบาล
(1. เพศหญิง 2. อายุ 25-30 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 4. สามารถเปิดเส้นให้น้ำเกลือนุ่มนวล แม่นยำ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีความชำนาญสูง 5. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN *** ด่วนมาก หน่วยงานการตลาดต่างประเทศ
(1. เพศ ชาย / หญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 4. สามารถประสานงานกับแพทย์เฉพาะทางและหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ให้ข้อมูลการรักษากับผู้รับบริการ แนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2
หัวหน้าแผนกหน่วยการจัดการกลาง (CSSD) *** ด่วนมาก
(1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยข้อง 4. มีความรู้พื้นฐานด้าน Infection Control และความรู้ด้าน CSSD จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลแผนก IC / OR หากมีประสบการณ์ในแผนก CSSD จะพิจารณาเป็นพิเศษ *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ *** ด่วนมาก
("1. เพศชาย 2. อายุ 25-35 ปี 3. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 4. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ *** หากมีประสบการณ์ในการขับรถโรงพยาบาลรับ-ส่ง คนไข้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา" )
1
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค รังสีวิทยา (X-RAY) *** ด่วนมาก
("1. เพศชายหรือหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา" )
หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ศัลยกรรม *** ด่วนมาก
("1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
พยาบาลวิชาชีพ Nursery Ward/ห้องคลอด *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านโรคไต/ไตเทียม 4. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (OR) *** ด่วนมาก
((1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา))
2
พยาบาลวิชาชีพ หน่วยงานการตลาดต่างประเทศ *** ด่วนมาก
(1. เพศชาย / หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 5. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอก วิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด เก็บและประมวลผลข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนฐานลูกค้า ได้ *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ *** ด่วนมาก
("1. เพศชาย / หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ผู้สมัครสามารถเลือกประจำในเครือสินแพทย์ 3 สาขา ดังนี้ เทพารักษ์ ศรีนครินทร์ *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา")
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า *** ด่วนมาก
("1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 4. หากมีประสบการณ์/ความรู้ ชนิดของเนื้อผ้า ดูแลห้องผ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ")
1
เจ้าหน้าที่ Admin หน่วยงาน Admission
("1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ การตลาด การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง")
1
หัวหน้าแผนก Admission *** ด่วนมาก
("1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุ 30-40 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ การประภัยและการจัดการความเสี่ยง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์ในงาน เข้าใจเรื่องสิทธิ์การรักษา พรบ. กองทุน ปรกันชีวิต ได้เป็นอย่างดี 5. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา")
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ไตเทียม *** ด่วนมาก
("1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา")
หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN กุมารเวชกรรม *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ แผนกห้องปฏิบัติการ (LAB) *** ด่วนมาก
(1. เพศ ชาย/หญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2
พนักงานศูนย์บริการรับส่ง *** ด่วนมาก
("1. เพศ ชาย 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป หรือ ปวช *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ")
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ IT *** ด่วนมาก
(1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง 4. มีความรู้/ประสบการณ์ SQL Data base,Programmer SAP 5. มีทักษะ Programmer BIT 6. ผู้สมัครสามารถเลือกประจำในเครือสินแพทย์ 6 สาขา ดังนี้ รามอินทรา เสรีรักษ์ เทพารักษ์ ลำลูกกา ศรีนครินทร์ กาญจนบุรี *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
หัวหน้าเวรเปล
("1. เพศ ชาย 2. อายุ 30-40 ปี 3. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
หัวหน้าแผนก Check Up *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. อายุ 30-40 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ห้องผ่าตัด (OR) *** ด่วนมาก
("1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา")
4
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN Nursery Ward *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ห้องคลอด
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN ผู้ป่วยหนัก (I.C.U)
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยหนัก (I.C.U)
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2
ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN หอผู้ป่วยใน (IPD) Cohort/IPD ทั่วไป *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยใน (IPD) Cohort/IPD ทั่วไป *** ด่วนมาก
(1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน)
1 อัตรา
พนักงานการตลาด(ฝ่ายขาย)
(วุฒิ ป.ตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ )
2 อัตรา
เภสัชกร
(เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) อายุไม่เกิน 35 ปี ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
หลายอัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
ผู้ช่วยพยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก
(1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
พนักงานซักรีด
(คุณสมบัติ 1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิม.3 ขึ้นไป )
1 อัตรา
พนักงานขับรถกอล์ฟ
(คุณสมบัติ 1. เพศชาย 2.อายุไม่เกิน 40 ปี 3.วุฒิม.3 - ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า )
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาลห้องยา
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล / หลักสูตรการดูแลเด็กและการดูแลผู้สูงอายุ 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี ขึ้นไป )
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล แผนก Wound Care Unit (WCU)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล / หลักสูตรการดูแลเด็กและการดูแลผู้สูงอายุ 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี ขึ้นไป)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล แผนกฉุกเฉิน (ER)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล / หลักสูตรการดูแลเด็กและการดูแลผู้สูงอายุ 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี ขึ้นไป)
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)
(คุณสมบัติ 1. เพศหญิง หรือชาย 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 3. มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยเด็ก 1 - 2 ปีขึ้นไป )
2 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนกWound Care Unit (WCUX
(คุณสมบัติ 1. เพศหญิง หรือชาย 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 3. ประสบการณ์ 1 - 2 ปี )
1 อัตรา
พนักงานจัดสวน (ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี 2. จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 3. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล แผนกวิสัญญี
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก
(คุณสมบัติ 1.วุฒิปริญญาตรี (สาขาบัญชีหรือการเงิน) 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี )
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน (IPD)
(1. เพศหญิง 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล แผนก ICU
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล / หลักสูตรการดูแลเด็กและการดูแลผู้สูงอายุ 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี )
1 อัตรา
เภสัชกร
(วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
นักรังสีเทคนิค **ด่วนมาก
(วุฒิ ป.ตรี นักรังสีเทคนิค +ใบประกอบ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
3 อัตรา
ศัลยแพทย์ทั่วไป
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. Full Time 2. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 3. ใบประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา )
1 อัตรา
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. Full Time 2. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 3. ใบประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา )
1 อัตรา
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร (GI)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. Full Time 2. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 3. ใบประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา )
1 อัตรา
แพทย์หูคอจมูก (ENT)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. Full Time 2. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 3. ใบประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา )
1 อัตรา
รังสีแพทย์
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีวิทยา 2. Full time )
1 อัตรา
Site Admin (สินแพทย์กาญจนบุรี)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศหญิง 3. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สัญญาจ้าง 2 ปี )
1 อัตรา
กุมารแพทย์ Full time
(คุณสมบัติผู้สมัคร แพทย์กุมารเวช 1.จบการศึกษาสาขากุมารเวชศาสตร์ )
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องฉุกเฉิน (ER)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ 3. อายุไม่เกิน 35 ปี 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอด (LR)
(1. เพศหญิง 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 3. มีประสบการณ์ด้านห้องคลอด อย่างน้อย 1 ปี *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
หัวหน้าบัญชี **ด่วนมาก
(1. อายุ 35 - 40 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี 3. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป )
1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ UR Nurse **ด่วนมาก
(1. จบปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 2. มีประสบการณ์ด้านงานประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ )
1 อัตรา
วิสัญญีพยาบาล
(พยาบาลดมยา, ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี)
1 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
ผู้จัดการบัญชี/หัวหน้าบัญชี
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับบริหารอย่างน้อย 3ปี 3. หากผ่านงานบริษัทมหาชนหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
เภสัชกร
(คุณสมบัติผู้สมัคร เภสัชกร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 3. เพศหญิง/เพศชายอายุ 22 - 35 ปี 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
2 อัตรา