ทำงานกับเรา

รพ. สินแพทย์ ยินดีต้อนรับทุกคนที่อยากจะร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัคร

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา Synphaet Children Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ที่อยู่ : 9/99 ถนนรามอินทรา 52  กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทร 027935099 ต่อ 5827, 5828
 • สมัครทาง ออนไลน์ในเว็บไซต์นี้
 • E-mail: personnel@synphaet.co.th

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ Synphaet Theparak Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  ที่อยู่ : 9/99 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 10270
 • โทร 027615999 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hrsynpheat@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ Synphaet  Srinakarin Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ที่อยู่ : 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 • โทร 020068888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr.synphaethospital@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา Synphaet  Lamlukka Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ที่อยู่ : 37/29 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 • โทร 020069999 ติดต่อ 10231, 10237
 • E-mail: synphaetlk_hr@hotmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์  Synphaet Seriruk Hospital

 • ส่งจดหมายและแนบรูปถ่ายพร้อม Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ที่อยู่ : 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 • โทร 027619888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr.seriruk@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี  Synphaet Kanchanaburi Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี เลขที่ 111 หมู่5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 • โทร 034 912 888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr_kanchanaburi@synphaet.co.th
สมัครงานได้ที่ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ทุกสาขา
ติดต่อแผนกบุคคล

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
พนักงานแผนกประชาสัมพันธ์
(วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี บุคคลิกดี)
1 อัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกร
(วุฒิขั่นต่ำ ม.6 (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
10 อัตรา
พนักงานแผนก IT
(ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เรื่อง SQL)
2 อัตรา
พนักงานแผนกการเงิน
(วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี)
2 อัตรา
พนักงานการตลาด (ออกแบบสื่อ และ สิ่งพิมพ์)
(ปริญญาตรี ออกแบบและสารสนเทศ , นิเทศศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Ilustrator, Photoshop)
2
นักเทคนิคการแพทย์
(วุฒิป.ตรี (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) อายุไม่เกิน 35 ปี)
2 อัตรา
หัวหน้าพยาบาลแผนก OPD สูติ-นรีเวช
(ป.ตรี มีประสบการณ์การทำงาน)
1
เภสัชกร
(เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) อายุไม่เกิน 35 ปี)
10 อัตรา
พนักงานแผนกแม่บ้าน
(วุฒิ ม.6 , ปวช. , หรือเทียบเท่า เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี)
2 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ
(วุฒิปริญญาตรี (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2
พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน (ER)
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
2
ผู้ช่วยพยาบาล NA/DA
(วุฒิ ม.6,ได้ใบรับรองการจบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน หรือ 1 ปี))
2
ผู้ช่วยพยาบาล NA แผนก CSSD (จ่ายกลาง)
(วุฒิ ม.6 ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) )
2
เจ้าหน้าที่คลังยา (ด่วนมาก)
(วุฒิปวส., ปริญญาตรี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1
เจ้าหน้าที่ แผนกคอมพิวเตอร์
(วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ประสบการณ์ SQL Data base , Programing จะพิจารณาเป็นพิเศษ) )
1
เจ้าหน้าที่ Admission
(วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สามารถทำงานเป็นกะได้))
1
พนักงานช่างและอาคาร
(เพศชาย วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี (สาขาที่เกียวข้อง))
1
ผู้ช่วยเภสัชกร
(วุฒิขั่นต่ำ ม.6 (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
3 อัตรา
พนักงานการตลาด(ฝ่ายขาย)
(ป.ตรี (หากมีรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
2

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ
(วุฒิปริญญาตรี (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (IPD Ward ผู้ใหญ่)
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (ICU)
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (IV NURSE)
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
1
พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน (ER)
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (OR)
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่คลังยา (ด่วนมาก)
(วุฒิปวส., ปริญญาตรี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนกคอมพิวเตอร์
(วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ประสบการณ์ SQL Data base , Programing จะพิจารณาเป็นพิเศษ) )
หลายอัตรา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
( เพศชาย / หญิง ขั้นต่ำ ม.6 (ต้องมีใบจบ NA ))
หลายอัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกร
(วุฒิขั่นต่ำ ม.6 (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
หลายอัตรา
หัวหน้าแผนกเวชระเบียน
(วุฒิ ปริญญาตรี (มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชระเบียน / เวชสถิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ))
1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(วุฒิป.ตรี (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) อายุไม่เกิน 35 ปี)
1 อัตรา
พนักงานบัญชี
(ป.ตรี (สาขาบัญชี) )
1
เภสัชกร
(เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) อายุไม่เกิน 35 ปี)
หลายอัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ
(วุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาล + ใบประกอบวิชาชีพ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ,อายุไม่เกิน 35 ปี)
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล NA/DA
(วุฒิ ม.6,ได้ใบรับรองการจบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน หรือ 1 ปี))
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนกคอมพิวเตอร์
(วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ประสบการณ์ SQL Data base , Programing จะพิจารณาเป็นพิเศษ) )
1 อัตรา
พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เวรเปล)
(วุฒิม.6,ปวช.หรือเทียบเท่า)
2 อัตรา
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
(วุฒิ ม.6 , ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย)
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนกบุคคล
(วุฒิ ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) )
1 อัตรา
หัวหน้าแผนกบัญชี
(วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์3-5 ปี)
1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์)
1 อัตรา
นักรังสีเทคนิค
(วุฒิปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค)
1 อัตรา
พนักงานแผนกแม่บ้าน
(วุฒิ ม.6 , ปวช. , หรือเทียบเท่า เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี)
1 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
ผู้ช่วยพยาบาล NA/DA
(วุฒิ ม.6,ได้ใบรับรองการจบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน หรือ 1 ปี))
3
พนักงานศูนย์บริการรับส่ง (เวรเปล)
(วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป , อายุไม่เกิน 35 ปี)
2
พนักงานการตลาด(ฝ่าย Event)
(วุฒิป.ตรี)
1
พนักงานการตลาด(ฝ่ายขาย)
(ป.ตรี (หากมีรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
1

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (OR)
(วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ))
1 อัตรา
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
(วุฒิ ม.6 , ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย)
1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ))
1 อัตรา
นักรังสีเทคนิค
(วุฒิปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
(วุฒิปริญญาตรี (สาขาบัญชี) , มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี)
1 อัตรา
พนักงานแผนกแม่บ้าน
(วุฒิ ม.6 , ปวช. , หรือเทียบเท่า เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี)
1 อัตรา