ประวัติ รพ. สินแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ในนามบริษัท สินแพทย์ จำกัด เปิดรับผู้ป่วยครั้งแรกวันที่ 12 สิงหาคม 2536 ปัจจุบัน มีทั้งหมด 8 สาขา ได้แก่

 

 • โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

 • โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

 • โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

 • โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

 • โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

 • โรงพยบาลสินแพทย์  กาญจนบุรี

 • โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

 • โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

 

โรงพยาบาลสินแพทย์  มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากล JCI (USA) และยังเป็นโรงพยาบาลที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยและรักษา ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจ Cardiac Catheterization Laboratory เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT-128 Slices เครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เอ็มอาร์ไอ MRI กล้องส่องตรวจและผ่าตัด Endoscope กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการผ่าตัด Microscope เครื่องอัลตราซาวด์ Ultrasound เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านมระบบดิจิตอล เครื่องวัดการนอนกรน เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ ผลตรวจทางรังสีวิทยาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการบันทึกเวชระเบียนด้วยคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์จัดยา และบุคลากร ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และพนักงานต่างๆ เพื่อรองรับการใช้บริการอย่างครบครัน

 

ไดัรับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้

 • ปี 2551 ได้รับมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) จาก พรพ.
 • ปี 2553 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 1
 • ปี 2554 ได้รับมาตรฐาน HA ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
 • ปี 2556 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 2
 • ปี 2558 ได้รับมาตรฐาน HA ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
 • ปี 2559 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 3
 • ปี 2562 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 4
 • ปี 2565 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 5

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงพยาบาลสินแพทย์จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ที่ทุกคนคิดถึงเมื่อมีปัญหาสุขภาพ

 

พันธกิจ (MISSION)

ให้การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก มุ่งเน้นการดูแลที่มีความอบอุ่น ปลอดภัยและเคารพในสิทธิของผู้ป่วย

โรงพยาบาลสินแพทย์ เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2535 และได้ร่วมลงทุนกับเครือโรงพยาบาลรามคำแหง ในปี พ.ศ.2539  ต่อมาในปี พ.ศ.2546 และปี พ.ศ. 2547 ได้ร่วมลงทุนกับ โรงพยาบาลวิภาวดี และเครือโรงพยาบาลวิภาราม ตามลำดับ  ในปี พ.ศ.2551 ได้เปิดตัวโรงพยาบาลเสรีรักษ์ เพิ่มเป็นเครือสินแพทย์อีกหนึ่งแห่ง ในปี พ.ศ.2553 ได้ร่วมลงทุนกับโรงพยาบาลสุขุมวิท ในปี พ.ศ.2558 ได้ร่วมลงทุนกับโรงพยาบาลวิภารามอมตะ ต่อมาในปี พ.ศ.2560 ได้เปิดโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ และอีก 2 ปีต่อมาคือ ปี พ.ศ.2562 ได้เปิดโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา และ โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ เพิ่มในเครือของโรงพยาบาลสินแพทย์ อีก 2 แห่ง และในปีเดียวกันนี้ได้ร่วมลงทุนกับ โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ต่อมาในปี 2566 ได้เปิดโรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม เพิ่มตามลำดับ

 

สำหรับอนาคตอันใกล้นี้ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ มีโครงการก่อสร้าง สินแพทย์ เมดติคอลคอมเพล็กซ์ ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา เพื่อเป็นขยายการบริการสำหรับศูนย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ประกอบด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล  และมีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสินแพทย์แห่งใหม่อีกหลายสาขา เช่น โรงพยาบาลสินแพทย์ พหลโยธิน ,โรงพยาบาลสินแพทย์ นนทบุรี, โรงพยาบาลสินแพทย์ พระราม 3, โรงพยาบาลสินแพทย์ ตลิ่งชัน, โรงพยาบาลสินแพทย์ อ่อนนุช, โรงพยาบาลสินแพทย์ รังสิต, โรงพยาบาลสินแพทย์ สุวินทวงศ์, โรงพยาบาลสินแพทย์ อุบลราชธานี และ โรงพยาบาลสินแพทย์ ระยอง


 

 

SAME STANDARDS AND SERVICES ACROSS ALL HOSPITAL