โรคโลหิตจาง คืออะไร?

13 ม.ค. 2565 | เขียนโดย พญ.ญาณิศา จิตรวานิชกุล (อายุรแพทย์โรคเลือด) โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

ภาวะโลหิตจาง คืออะไร?

โลหิตจาง (Anemia) หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าภาวะซีด บ้างก็เรียกว่าเลือดน้อย เป็นภาวะที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยกว่าปกติ เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ในการนำออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกาย การที่เม็ดเลือดแดงลดลงจึงอาจส่งผลให้ร่างกายมีอาการผิดปกติได้หลากหลาย เช่น  เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย​ โดยอาการแสดงอาจมากหรือน้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับเม็ดเลือดแดงในร่างกายและความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะโลหิตจางของแต่ละคน หากโลหิตจางรุนแรงอาจส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะที่สำคัญอย่างหัวใจและสมองได้
.

ภาวะโลหิตจางเกิดจากอะไร?

สาเหตุของการเกิดภาวะโลหิตจางนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดย สามารถแบ่งออกได้เป็นสาเหตุหลักๆ ได้ดังนี้

1) การสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลง ซึ่งมีปัจจัยมาจาก

 • การขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเม็เลือดแดง ได้แก่ การขาดธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 หรือกรดโฟลิค ซึ่งอาจพบได้ในหญิงตั้งครรภ์
 • ภาวะโรคเรื้อรังบางชนิด เช่น ไตวาย โรคตับ ข้ออักเสบ ที่อาจส่งผลให้การสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง
 • โรคของไขกระดูก เช่น ไขกระดูกฝ่อ มะเร็งในไขกระดูก การติดในไขกระดูก เป็นต้น

2) การทำลายเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติในร่างกาย โรคที่เป็นสาเหตุให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายกว่าปกติ ผู้ป่วยมักมีอาการแสดงคือตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) ร่วมด้วย เช่น

 • โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemias) เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบบ่อย โดยอาจมีอาการได้หลากหลาย ตั้งแต่ไม่มีอาการ หรือมีโลหิตจางอย่างรวดเร็วเมื่อมีไข้ บางรายอาจมีอาการดีซ่าน ตับม้ามโตตั้งแต่อายุน้อยๆ
 • โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากการถูกทำลายโดยภูมิคุ้มกันของตนเอง มักพบร่วมกับโรคของระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆ โดยพบได้บ่อยในเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์
 • โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากการขาดเอนไซม์ G-6PD ซึ่ง่เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ มักพบในผู้ชาย ในภาวะปกติจะไม่มีอาการ แต่อาการโลหิตจางจะเกิดขึ้นรวดเร็วในกรณีที่มีการติดเชื้อหรือได้รับการกระตุ้น ผู้ป่วยอาจมีดีซ่าน ปัสสาวะสีโค้ก อ่อนเพลีย
 • การติดเชื้อบางชนิด เช่น มาลาเรีย คลอสติเดียม มัยโค พลาสมา เป็นต้น

3) การสูญเสียเลือดอย่างฉับพลัน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การตกเลือด ภาวะเลือดหลังคลอดบุตร หรืออาจค่อยๆ เสียเลือดเรื้อรัง เช่น การเสียเลือดทางประจำเดือนของหญิงวัยเจริญพันธุ์ หรือยอาจเกิดจากมีเลือดออกจากทางเดินอาหารครั้งละน้อยๆเป็นเวลานาน จากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ แผลในกระเพาะ เป็นต้น
.

อาการที่อาจพบได้ในภาวะโลหิตจาง

 • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
 • อาจมีคนทักว่าซีด
 • ตาเหลือง ตัวเหลือง
 • หายใจลำบากขณะออกแรง
 • มึนงง วิงเวียนศีรษะ
 • เป็นลม หมดสติ
 • เจ็บหน้าอก ใจสั่น
 • หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้หัวใจวาย ในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางเรื้อรัง อาจพบเล็บมีลักษณะอ่อนแอและแบน หรือเล็บเงยขึ้นมีแอ่งตรงกลางคล้ายช้อน

.

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์อายุรกรรมโรคเลือด ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ
(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

 โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี 

 

SHARE