ยาที่ควรหลีกเลี่ยง ในภาวะหัวใจล้มเหลว

13 ก.ค. 2563 | เขียนโดย นายแพทย์เอกลักษณ์ อาจนาฝาย ศูนย์หัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ยาที่ควรหลีกเลี่ยง ในภาวะหัวใจล้มเหลว • ยาสมุนไพร ยาลูกกลอน ยาหม้อ ยาต้ม ยาจีน อาหารเสริมอื่นๆ

 • ยากลุ่ม Steroid (สเตียรอยด์)

 • ยาคุมระดับน้ำตาล กลุ่ม Glitazone (กลิทาโซน)

 • ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs (เอ็น-เสด)

  1. Ibuprofen (ไอ-บู-โพร-เฟน)
  2. Naproxen (นา-พร็อก-เซน)
  3. Diclofenac (ได-โคล-ฟี-แน็ก)
  4. Indomethacin (อิน-โด-เม-ทา-ซิน)
  5. Loxoprofen (ล็อก-โซ-โพร-เฟน)
  6. Sulindac (ซู-ลิน-แด็ก)
  7. Mefenamic acid (เม-เฟ-นา-มิก-แอ-ซิด)
  8. Piroxicam (ไพ-ร็อก-ซิ-แคม)
  9. Meloxicam (เม-ล็อก-ซิ-แคม)
  10. Celecoxib (เซ-เล-ค็อก-สิบ)
  11. Etoricoxib (เอ-โท-ริ-ค็อก-สิบ)
  12. Tenoxicam (เท-น็อก-ซิ-แคม)

 

ข้อสังเกตยา กลุ่ม เอ็น-เสด

ข้อความบนฉลากยามักระบุดังนี้ คือ เป็นยาแก้ปวด หรือ บรรเทาอาการอักเสบ ให้รับประทานหลังอาหารทันที หากมียาลักษณะนี้ ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร ก่อนรับประทาน

 

ยาอะเซตะมิโนเฟน (Acetaminaphen)

หรือ รู้จักกันดีในชื่อ “พาราเซตามอล”  เป็นยาแก้ปวดสามัญประจำบ้าน ไม่ใช่ กลุ่ม เอ็น-เสด สามารถรับประทานเบื้องต้นได้

 

ศูนย์หัวใจ หรือ ศูนย์หัวใจล้มเหลว 

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

SHARE