Covid -19 กับผู้ป่วยโรคไต

19 พ.ค. 2564 | เขียนโดย นพ.นนทพันธ์ นาคแนวดี

โควิด-19 กับผู้ป่วยโรคไต

ทุกวันนี้สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยยังมีความน่าเป็นห่วง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน วันละประมาณ 2,000 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน วันละประมาณ 20 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และหนึ่งในโรคประจำตัวที่กล่าวถึงนั้น คือโรคไต

ปัจจุบัน มีการสนับสนุนกลุ่มผู้ป่วยที่สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไตให้ได้รับวัคซีนโควิด 19  ถึงแม้ว่าข้อมูลข่าวสารจากบางแหล่งจะกล่าวอ้างว่า พบผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด 19 แต่เมื่อไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกแล้วจะพบว่า ในการฉีดวัคซีน 1 ล้านเข็ม จะพบผลข้างเคียงแค่ไม่ถึง 10 คนเท่านั้น ส่วนข้อมูลอีกฝั่งที่พูดกันอยู่ทุกวันจนคุ้นหูคือประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด 19 โดยไม่คำนึงถึงยี่ห้อ วัคซีนทุกยี่ห้อสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตได้เกือบ 100% ขอเน้นอีกรอบว่า เกือบ 100% เมื่อนำข้อดี ข้อเสียมาขึ้นตาชั่ง จะเห็นได้ชัดว่าผลดีที่เกิดขึ้นมีน้ำหนักมากกว่าผลเสียเกินกว่าที่จะบรรยายได้

หากท่านได้รับวัคซีนโควิด 19 ย่อมถือว่าท่านได้รับเกราะคุ้มกันโรคโควิด 19 ที่ดีที่สุดไปแล้ว แต่การที่จะทำให้ประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ อันจะเป็นเกราะคุ้มกันอันใหญ่ที่คุ้มครองคนทั้งประเทศได้นั้น จะต้องมีคนไทยที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 มากกว่า 60% ของประชากรทั้งหมด

จึงขอเชิญชวนให้ผู้ป่วยโรคไตทุกคนรับการวัคซีนโควิด 19 ให้เร็วที่สุดโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม

SHARE