เบาหวาน…อันตรายอย่างไร ถ้าไม่รักษา ?!??

9 มิ.ย. 2565 | เขียนโดย ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์

เบาหวาน คือ โรคที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติจากสาเหตุต่างๆ เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในคนอ้วนหรือคนที่มีกรรมพันธุ์ของโรคเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าคนทั่วไป โรคเบาหวานถ้าไม่ได้รับการรักษาและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ดังนี้1.ภาวะแทรกซ้อนชนิดเฉียบพลัน

  • ภาวะโคม่าจากน้ำตาลในเลือดสูง อาจทำให้มีภาวะเลือดเป็นกรด เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ จนถึงขั้นหมดสติได้
  • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเฉียบพลัน พบในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมอาหารและปรับระดับยาไม่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายในแต่ละช่วงเวลา อาจมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจนเกิดอาการหน้ามืด ใจสั่น หมดสติได้

2.ภาวะแทรกซ้อนชนิดเรื้อรัง

ถ้าไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นระยะเวลานานๆ ผู้ป่วยเบาหวานอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เหล่านี้ตามมา

  • ภาวะแทรกซ้อนทางตา : จอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก ต้อหิน อาจรุนแรงจนถึงตาบอดในที่สุด
  • ภาวะแทรกซ้อนทางไต : มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง
  • ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท : โรคหลอดเลือดสมองตีบตันทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาต เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมทำให้เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้า
  • โรคหัวใจ : หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว
  • หลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน : ทำให้เป็นแผลเรื้อรัง แผลหายยาก

 

จะเห็นได้ว่ามีโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานมากมายที่ส่งผลต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย บางภาวะอาจอันตรายถึงเสียชีวิดหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ดังนั้นการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ป่วยเบาหวานที่สนใจรับการดูแลรักษาเบาหวานแบบครบวงจร สามารถมารับการปรึกษาที่ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลสินแพทย์ ซึ่งมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ทั้งแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีที่ช่วยติดตามระดับน้ำตาลในเลือด และวิธีการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานได้ผลดีที่สุด

 

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์

เขียนโดย : ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลสินแพทย์

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

 

ช่องทาง :
SHARE