เบาหวาน น่ากลัวอย่างไร?!

23 พ.ย. 2563 | เขียนโดย ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ดี ปล่อยให้น้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆแล้ว จะทำให้เส้นเลือดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่นำเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญต่างๆในร่างกายทำงานผิดปกติจนเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนขึ้น ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่สำคัญและพบได้บ่อยเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักโรคเบาหวาน หรือบางคนอาจกำลังเป็นเบาหวานหรือมีคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานอยู่…แต่ทราบหรือไม่ว่าโรคเบาหวานนี้มีความน่ากลัวอย่างไรบ้าง ?

 

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ดี ปล่อยให้น้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆแล้ว จะทำให้เส้นเลือดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่นำเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญต่างๆในร่างกายทำงานผิดปกติจนเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนขึ้น ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่สำคัญและพบได้บ่อย คือ

 

  1. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับเส้นเลือดขนาดเล็ก (Microvascular complications)

  • ภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตา หรือที่เรามักเรียกกันว่าเบาหวานขึ้นตา  เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจนทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาผิดปกติ จนอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้
  • ภาวะแทรกซ้อนที่ไต หรือที่เรียกว่าเบาหวานลงไต เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจนทำให้ไตทำงานผิดปกติ มีโปรตีนรั่วออกทางปัสสาวะ ไตทำงานหนัก การทำงานของไตลดลงจนไปถึงขั้นไตวายได้
  • ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เส้นประสาท ทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาททั่วร่างกาย ปลายประสาทเกิดการอักเสบทำให้การรับความรู้สึกผิดปกติ เกิดอาการชาหรือเจ็บแสบบริเวณที่ถูกสัมผัส

 

  1. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับเส้นเลือดขนาดใหญ่ (Macrovascular complications)

  • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การทำงานของหัวใจลดลง จนอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายได้
  • โรคหลอดเลือดสมองตีบ เกิดเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
  • โรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน ทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าลดลง ทำให้เกิดแผลที่เท้าได้ง่าย

 

นอกจากนี้ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ยังส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานผิดปกติ เกิดการติดเชื้อต่างๆ เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ได้ง่าย ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานควรดูแลตนเอง เข้ารับการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อให้ห่างไกลจากภาวะแทรกซ้อนอันตรายต่างๆ เหล่านี้

 

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะได้ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ
แผนกอายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

SHARE