การรักษาอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วย TMS คืออะไร?

11 มิ.ย. 2564 | เขียนโดย พญ.อาภากร ซึงถาวร (อายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง) โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

TMS จะไม่สร้างความเจ็บปวดหรือปวดเกร็ง หากทำด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่และความรุนแรงที่เหมาะสม โดยต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดระยะเวลาที่กระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาทีต่อครั้ง สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ โดยไม่ต้องใช้ยาดมสลบ ไม่จำเป็นต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลการรักษาอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วย TMS คืออะไร และทำอย่างไรบ้าง

คือ เครื่องกระตุ้นเซลล์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะกระตุ้นเซลล์สมองให้การเชื่อมต่อของเซลล์สมองดีมากขึ้น และปรับการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง จึงทำให้เซลล์สมองสั่งการหรือทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
.

หลักการตรงนี้ จึงนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก และเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต โดยการกระตุ้นเซลล์สมองส่วนที่อยู่รอบๆบริเวณสมองส่วนที่ตาย ให้มีการเชื่อมต่อ หรือสั่งการแทนสมองส่วนที่ตายได้
.

ขั้นตอนในการรักษาด้วย TMS คือ แพทย์จะเริ่มจาก การนำหัวคอยล์ (Coil) ที่จะทำหน้าที่ส่งคลื่นแม่เหล็ก มาวางที่ศีรษะ หรือแขนขา ตามจุดที่วางแผนการรักษาไว้ และทำการปล่อยสัญญาณกระแสไฟฟ้า ระหว่างที่ทำ TMS ผู้ป่วยอาจรู้สึกถึงการกระตุกของกล้ามเนื้อแขนขา ฝั่งตรงข้ามกับสมองข้างที่ถูกกระตุ้น การรักษาด้วยเครื่อง TMS จะไม่สร้างความเจ็บปวดหรือปวดเกร็ง หากทำด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่และความรุนแรงที่เหมาะสม โดยต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดระยะเวลาที่กระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาทีต่อครั้ง สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ โดยไม่ต้องใช้ยาดมสลบ ไม่จำเป็นต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล
.

การรักษาด้วย TMS ต้องทำควบคู่กับการรักษาอื่นๆหรือไม่

การบำบัดรักษาหลักๆ ของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ หรือ อัมพาตจากโรคเส้นเลือดสมอง ยังคงเป็นการทำกายภาพบำบัด เพียงแต่การทำกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว จะต้องอาศัยระยะเวลานาน และต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้น การทำ TMS จึงเป็นอีกทางเลือกที่สามารถทำควบคู่ไปกับการทำกายภาพบำบัด เสมือนเป็นตัวเร่งที่ช่วยกระตุ้นทำให้เซลล์สมองรอบ ๆ ส่วนที่ตาย กลับมาสั่งการได้ดีขึ้น และทำงานได้เป็นปกติได้รวดเร็วกว่าการทำกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว
.

อาการอัมพฤกษ์ อัมพาตแบบใด ถึงเหมาะกับการรักษาด้วย TMS

  • ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก โดยอาจจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ โดยที่มีอาการทางระบบประสาทคงที่อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์เป็นต้นไป หรือแพทย์อนุญาตให้เริ่มทำกายภาพบำบัดแล้ว และไม่เคยมีอาการชักเกร็งมาก่อน ไม่เคยผ่าตัดฝังโลหะในสมอง เช่น คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง

นอกจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแล้ว การรักษาด้วย TMS ยังรักษาผู้ป่วยประเภทอื่นๆได้อีก เช่น

  • ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
  • ผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมาณกับอาการปวดศีรษะของไมเกรน

.

พบแพทย์เฉพาะทาง คลินิกอายุรกรรมโรคระบบประสาทและสมอง 

ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ 

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา  

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์  

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ 

SHARE