ไมเกรน Migrain

13 ก.พ. 2563 | เขียนโดย รพ. สินแพทย์รามอินทรา

ไมเกรน คือ  อาการปวดศีรษะชนิดหนึ่ง ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงยังไม่มีใครทราบ แต่เชื้อว่าสมองของผู้ป่วยที่เป็นไมเกรณมีการไวในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะอยู่นอกร่างกาย หรืออยู่ภายในร่างกาย ทำให้หลอดเลือดมีการอักเสบเมื่อหลอดเลือดขยายตัวจึงทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ

อาการที่พบบ่อย

 • ปวดศีรษะข้างเดียว ปวดแบบตุ๊บๆ ซึ่งเป็นสบับข้างซ้ายหรือขวา บางครั้งก็อาจปวดพร้อมกัน 2 ข้าง
 • มีอาการปวดศีรษะมากจนทำงานไม่ได้ ปวดจนน้ำตาไหล
 • หลังจากมีอาการปวดศีรษะอาจมีอาการคลื่นไส้ ซึ่งถ้าเป็นมากจะมีอาการอาเจียน
 • ส่วนมากจะมีสิ่งกระตุ้นทำให้ปวดศีรษะ ได้แก่ แสงต้า อาการเย็นจัดหรือร้อนจัด
 • อาการปวดศีรษะเหล่านี้มักจะพบในวัยรุ่น

การตรวจวินิจฉัย

การวินิจฉัยไมเกรนนั้นจะอาศัยจากการซักประวัติ และการตรวจร่างกายเป็นสำคัยโดยแพทย์จะซักประวัติเพื่อวินิจฉัย ดังนี้

 • อาการปวด ตำแหน่ง ความรุนแรง ความถี่ ระยะเวลาที่ปวด
 • อาการร่วม เช่น ไข้ ชัก อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง
 • ประวัติโรคประจำตัว การใช้ยา
 • การตรวจร่างกายโดยละเอียด

การรักษาไมเกรน

การรักษาไมเกรนให้ได้ผลดีผู้ป่วยจะต้องทราบถึงสาเหตุที่กระตุ้นให้ปวดศีรษะและมีส่วนร่วมในการรัษาโดยมีสมุดจดบันทึกปัจจัยชักนำให้ปวดศีรษะ ลักษณะการปวดศีรษะเป็นอย่างไร

แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้การรักษาโดยเน้นการควบคุมปัจจัยชักนำ และการรักษาด้วยยา

ฉะนั้น ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์สม่ำเสมอตามนัดทุกครั้งเพื่อประเมินผลการรักษา

การใช้ยาในผู้ป่วยไมเกรน

สำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยไมเกรนนั้น แบ่งได้ เป็น 2 ประเภท คือ

 1. ยาแก้ปวดไมเกรน
 2. ยาที่ใช้ป้องกันการปวดไมเกรน

 

การเลือกใช้ยาไมเกรนควรได้รับคำแนะนำ หรือปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

ในปัจจุบันโรคทางสมองและหลอดเลือด หรือภาวะฉุกเฉินทางสมองเป็นสาเหรุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือเกิดความพิการได้ ผู้ป่วยในภาวะเหล่านี้จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเร่งด่วน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยที่สุด และเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

ศูนย์แพทย์ทางสมอง อุปกรณ์ทันสมัย ปลอดภัยทันเวลา ศูนย์โรคฉุกเฉินทางสมอง โรงพยาบาลสินแพทย์

SHARE