ทำงานกับเรา

รพ. สินแพทย์ ยินดีต้อนรับทุกคนที่อยากจะร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัคร

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา Synphaet Ramintra Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ที่อยู่ : 9/99 ถนนรามอินทรา 52  กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทร 027935099 ต่อ 5827, 5828
 • สมัครทาง ออนไลน์ในเว็บไซต์นี้
 • E-mail: personnel@synphaet.co.th

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา Synphaet Children Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ที่อยู่ : 9/99 ถนนรามอินทรา 52  กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทร 027935099 ต่อ 5827, 5828
 • สมัครทาง ออนไลน์ในเว็บไซต์นี้
 • E-mail: personnel@synphaet.co.th

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ Synphaet Theparak Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  ที่อยู่ : 9/99 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 10270
 • โทร 027615999 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hrsynpheat@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ Synphaet  Srinakarin Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ที่อยู่ : 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 • โทร 020068888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr.synphaethospital@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา Synphaet  Lamlukka Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ที่อยู่ : 37/29 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 • โทร 020069999 ติดต่อ 10231, 10237
 • E-mail: synphaetlk_hr@hotmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์  Synphaet Seriruk Hospital

 • ส่งจดหมายและแนบรูปถ่ายพร้อม Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ที่อยู่ : 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 • โทร 027619888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr.seriruk@gmail.com

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี  Synphaet Kanchanaburi Hospital

 • ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume หรือ นำหลักฐานสมัครมาด้วยตนเองมาที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี เลขที่ 111 หมู่5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 • โทร 034 912 888 ติดต่อ แผนกบุคคล
 • E-mail: hr_kanchanaburi@synphaet.co.th

 58,013 total views,  236 views today

สมัครงานได้ที่ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ทุกสาขา
ติดต่อแผนกบุคคล

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราที่ต้องการ สมัครออนไลน์
Nutritionist/นักกำหนดอาหาร
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง 2. วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 3. มีใบประกอบวิชาชีพ (CDT) 4. หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
1 อัตรา
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฎิบัติการ LAB
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย และมีใบประกาศนียบัตร 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส)
2 อัตรา
นักวิทยาศาตร์ SMART LAB
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาตร์ หรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง 2. มีใบประกอบวิชาชีพ 3. อายุ 22 ปีขึ้นไป 4. มีประสบการณ์การทำงานด้าน IVF LAB)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินนอก
(วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา )
3 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินใน
(วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา)
3 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล DA แผนกทันตกรรม
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) *** 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
3 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี (สินแพทย์นครปฐม)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี 2. มีความละเอียดรอบคอบ 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1 อัตรา
ผู้จัดการบัญชี/หัวหน้าบัญชี (สินแพทย์นครปฐม)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับบริหารอย่างน้อย 3ปี 3. หากผ่านงานบริษัทมหาชนหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 อัตรา
แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ประจำ แผนกกายภาพบำบัด
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ได้รับปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทย์สภารับรอง 2.ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทย์สภา 3. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู )
2 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ 3. อายุ 22 ปีขึ้นไป 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
1 อัตรา
นักรังสีเทคนิค
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิตสาขารังสีเทคนิค 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป 3. มีพิ้นฐานด้านวิชาชีพรังสีเทคนิคเบื้องต้น)
3 อัตรา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เพศหญิง/ชาย 2. ผ่านประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. มีทักษะในการประสานงานกับ หน่วยงานภายในและภายนอก 4. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพการบัญชี)
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. อายุ 25-35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ่้นไป 4. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจัักรยานยนต์ 5. หากมีประสบการณ์ในการขับรถโรงพยาบาลรับ-ส่ง คนไข้จะพิจารณาเป็นพิเศษพร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
2 อัตรา
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
(ศัลยแพทย์ชำนาญการระบบทางเดินปัสสาวะ Part Time ติดต่อ เลขาแพทย์ 027935099 ต่อ 5826)
หลายอัตรา
Sales Officer
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่ 3.มีใจรักงานด้านบริการ 4.มีทักษะการเจรจาต่อรอง )
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่แผนกห้องผ้า
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 2 เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี 3.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ )
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
(วุฒิอนุปริญญา-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อายุ 35 ปี ให้บริการผู้ป่วย รักในการบริการ มีความอดทน ขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ดี)
1 อัตรา
ทันตแพทย์ ทุกสาขา
(สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี ทางด้านทันตแพทย์ ทุกสาขา มีใบประกอบวิชาชีพ)
หลายอัตรา
ช่างเครื่องมือแพทย์
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์, อิเล็คทรอนิกส์ เพศหญิง/ชาย 2. ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์โรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3.มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 4.มีทัศนคติที่ดีสามาถทำงานเป็นทีมได้ )
1 อัตรา
พนักงานการตลาด
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่ 3.มีใจรักงานด้านบริการ 4.มีทักษะการเจรจาต่อรอง )
1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ ขับรถ Amburance
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า เพศชาย 2. มีใบขับขี่รถยนต์ 3. เพศชาย 4. หากมีประสบการณ์การขับรถ Amburance จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ )
2 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (RN) ER/OR/NSY/ICU/CCU/IPD/OPD
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. อายุ 22 ปีขึ้นไป 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
หลายอัตรา
พนักงานผู้ช่วย (NA) OPD / IPD
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย และมีใบประกาศนียบัตร 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส)
หลายอัตรา
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (PA)
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่6 2. อายุไม่เกิน 30 ปี 3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนก IT
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องในงาน 2 มีประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานด้าน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3.มีทักษะทางด้านความรู้เรื่อง SQL 4.มีทักษะทางด้าน IT เป็นอย่างดี 5.มีความอดทนและรับความกดดันได้)
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการรับ-ส่ง
(คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป หรือ ปวช. 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 3. มีใจรักในการบริการ 4. สามารถรับความกดดันได้อย่างดี 5. บุคลิกภาพเรียบร้อย 6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
เภสัชกร
(เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) อายุไม่เกิน 35 ปี ***แนบไฟล์ประวัติการทำงานและการศึกษาที่เว็บไซต์สมัครงาน *** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา)
4 อัตรา