CGM ตัวช่วยสำหรับ “ผู้ป่วยเบาหวาน”

31 พ.ค. 2565 | เขียนโดย ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลสินแพทย์

CGM (Continuous Glucose Monitoring) หรือเครื่องวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ที่ใช้ อินซูลินปริมาณสูง และยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้CGM คืออะไร

ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้มีการคิดค้นผลิตเครื่องมือที่ใช้ตรวจติดตามระดับน้ำตาลด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น หนึ่งในนั้นคือ CGM (Continuous Glucose Monitoring) หรือเครื่องวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้นำมีการมาใช้อย่างแพร่หลายในผู้ที่มีภาวะเบาหวาน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับอินซูลินในการรักษา

 

เครื่อง CGM ที่นิยมนำมาใช้ในผู้ป่วยนอก จะเป็นชนิด real-time CGM (rtCGM) โดยตัวเคริ่อง CGM จะประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ

  • Wearable Sensor ที่ใส่เข้าไปในเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โดยเป็นโลหะบางๆ ติดที่บริเวณหน้าท้อง หรือ ด้านหลังของต้นแขน เพื่อตรวจระดับน้ำตาลจากน้ำระหว่างเซลล์
  • Transmitter หรือ เครื่องส่งสัญญาณ ทำหน้าที่ส่งข้อมูลระดับน้ำตาลโดยส่งสัญญาณแบบไร้สายไปยังเครื่องรับ
  • Receiver หรือ เครื่องรับ จะเป็นตัวแสดงข้อมูลระดับน้ำตาลให้ผู้ใช้ได้เห็นผลระดับน้ำตาลขณะนั้น โดยสามารถแสดงข้อมูลระดับน้ำตาลทุก 5-10 นาที ตลอดช่วงระยะเวลาที่ใส่เครื่อง CGM และสามารถแสดงกราฟรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาล พร้อมทั้งยังมีการเตือนในกรณีที่น้ำตาลต่ำหรือสูงกว่าระดับที่ตั้งไว้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลอย่างรวดเร็ว โดยผ่านทาง application ที่ติดตั้งบน smart phone

 

ประโยชน์ของ CGM

  • จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ลดน้ำตาลสะสม HbA1c ทั้งในผู้ที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 1และ 2 ที่ใช้อินซูลิน
  • ช่วยลดการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ที่ใช้ อินซูลินปริมาณสูง และยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้
  • สามารถตรวจพบระดับน้ำตาลต่ำ ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถเจาะวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตัวเองได้ ทำให้สามารถปรับการรักษาได้อย่างเหมาะสม
  • ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเด็ก และวัยรุ่นที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่  1
  • ช่วยให้การควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลเพียงอย่างเดียว หรือใช้อินซูลินร่วมกับยาเม็ดลดระดับน้ำตาลดีขึ้น เนื่องจากได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระดับน้ำตาลกับอาหารที่รับประทาน ช่วยให้ปรับลดอาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลสูงลง
  • ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 1 ลดระดับน้ำตาลสะสม ลดระยะเวลาที่มีน้ำตาลในเลือดสูง และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของทารกแรกคลอดลง

จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่อง CGM จะช่วยดูแลและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีภาวะเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ เพื่อให้การควบคุมระดับน้ำตาลดียิ่งขึ้น

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ

เขียนโดย : ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลสินแพทย์

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา

 

SHARE