ไมเกรน Migrain

4 มี.ค. 2563 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ไมเกรน คือ อาการปวดศีรษะชนิดหนึ่ง ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงยังไม่มีใครทราบ แต่เชื้อว่าสมองของผู้ป่วยที่เป็นไมเกรณมีการไวในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะอยู่นอกร่างกาย หรืออยู่ภายในร่างกาย ทำให้หลอดเลือดมีการอักเสบเมื่อหลอดเลือดขยายตัวจึงทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ
อาการที่พบบ่อย
– ปวดศีรษะข้างเดียว ปวดแบบตุ๊บๆ ซึ่งเป็นสบับข้างซ้ายหรือขวา บางครั้งก็อาจปวดพร้อมกัน 2 ข้าง
– มีอาการปวดศีรษะมากจนทำงานไม่ได้ ปวดจนน้ำตาไหล
– หลังจากมีอาการปวดศีรษะอาจมีอาการคลื่นไส้ ซึ่งถ้าเป็นมากจะมีอาการอาเจียน
– ส่วนมากจะมีสิ่งกระตุ้นทำให้ปวดศีรษะ ได้แก่ แสงต้า อาการเย็นจัดหรือร้อนจัด
– อาการปวดศีรษะเหล่านี้มักจะพบในวัยรุ่น

การตรวจวินิจฉัย
การวินิจฉัยไมเกรนนั้นจะอาศัยจากการซักประวัติ และการตรวจร่างกายเป็นสำคัญโดยแพทย์จะซักประวัติเพื่อวินิจฉัย ดังนี้
– อาการปวด ตำแหน่ง ความรุนแรง ความถี่ ระยะเวลาที่ปวด
– อาการร่วม เช่น ไข้ ชัก อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง
– ประวัติโรคประจำตัว การใช้ยา
– การตรวจร่างกายโดยละเอียด
การรักษาไมเกรน
การรักษาไมเกรนให้ได้ผลดีผู้ป่วยจะต้องทราบถึงสาเหตุที่กระตุ้นให้ปวดศีรษะและมีส่วนร่วมในการรัษาโดยมีสมุดจดบันทึกปัจจัยชักนำให้ปวดศีรษะ ลักษณะการปวดศีรษะเป็นอย่างไร
แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้การรักษาโดยเน้นการควบคุมปัจจัยชักนำ และการรักษาด้วยยา
ฉะนั้น ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์สม่ำเสมอตามนัดทุกครั้งเพื่อประเมินผลการรักษา

การใช้ยาในผู้ป่วยไมเกรน
สำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยไมเกรนนั้น แบ่งได้ เป็น 2 ประเภท คือ
1. ยาแก้ปวดไมเกรน
2. ยาที่ใช้ป้องกันการปวดไมเกรน
การเลือกใช้ยาไมเกรนควรได้รับคำแนะนำ หรือปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

ในปัจจุบันโรคทางสมองและหลอดเลือด หรือภาวะฉุกเฉินทางสมองเป็นสาเหรุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือเกิดความพิการได้ ผู้ป่วยในภาวะเหล่านี้จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเร่งด่วน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยที่สุด และเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
ศูนย์แพทย์ทางสมอง อุปกรณ์ทันสมัย ปลอดภัยทันเวลา ศูนย์โรคฉุกเฉินทางสมอง โรงพยาบาลสินแพทย์

SHARE