โรคไข้หวัดใหญ่

10 มิ.ย. 2563 | เขียนโดย นพ.ไพศาล  เตชะวลีกุล เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

โรคไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ เป็นหนึ่งในโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในกลุ่มไข้หวัดที่มีความสำคัญทางคลินิก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอ (RNA Virus) ปกติไวรัสชนิดนี้เป็นสาเหตุของอาการไข้หวัดที่รุนแรงและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรค่อนข้างมาก ประมาณร้อยละ 2 ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งหมดในแต่ละปี แต่เนื่องจากปีนี้โรคระบบทางเดินหายใจจากเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า แต่ข้อมูลทางระบาดวิทยาในช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 ก็มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่รายงานไปแล้วมากกว่า 50,000ราย

อาการและอาการแสดง

มีไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก อาจจะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวร่วมด้วย

ระยะเวลาฟักตัว

1-3วัน

วิธีการติดต่อ

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ติดต่อทางการหายใจ โดยจะได้รับเชื้อที่ออกมาปนเปื้อนอยู่ในอากาศเมื่อผู้ป่วยไอ จาม หรือพูด ในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่น เช่น โรงเรียน โรงงาน การแพร่เชื้อจะเกิดได้มาก นอกจากนี้การแพร่เชื้ออาจเกิดโดยการสัมผัสละอองน้ำมูก หรือน้ำลายของผู้ป่วย (droplet transmission) จากมือที่สัมผัสกับพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ แล้วใช้มือสัมผัสที่จมูก,ปาก และดวงตา

การป้องกันและการรักษา

1)  ปัจจุบันมีวัคซีนที่มีคุณภาพซึ่งสามารถใช้ในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ดี ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของชนิดของไวรัสในวัคซีนในแต่ละปี ซึ่งตามคำแนะนำควรได้รับการฉีดวัคซีนในทุกๆปี

2)  ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ Oseltamivir, Baloxavir

3)  การสวมหน้ากากอนามัย และการรักษาสุขอนามัย (กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ)

     การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในปีนี้ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า เนื่องจากอาการแสดงค่อนข้างแยกยากจากการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งการป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้น

ทางโรงพยาบาลสินแพทย์ศรีนครินทร์ มีบริการในส่วนของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ และยังช่วยให้แพทย์วินิจฉัย แยกโรคได้ง่ายขึ้นในกรณีที่สงสัยปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส


›สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-006-8888 ต่อแผนกอายุรกรรม

›สามารถจองแพทย์ออนไลน์ได้ที่ :https://bit.ly/3fzbh5C

›แอดไลน์ คลิก :  https://lin.ee/81Oa7oM

›Facebook : https://bit.ly/2CkqDN5

SHARE