โรคหัวใจ ไม่ไกลตัว หมั่นดูแลหัวใจให้แข็งแรง

20 ธ.ค. 2565 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์

แม้บางคนไม่มีโรคประจำตัว แต่มีปัจจัยทางพันธุกรรม มีประวัติโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในครอบครัว เช่น ภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจมีไขมันแทรก ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ และการนำไฟฟ้า ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นเหตุให้มีโอกาสเสียชีวิตฉับพลันได้พักผ่อนให้เพียงพอ รู้จักผ่อนคลายไม่เครียด รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ไม่สูบบุหรี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี
สำหรับคนที่มีปัจจัยเสี่ยง มีโรคประจำตัว อาทิ เบาหวาน ความดัน ไขมัน รวมถึงสูบบุหรี่ พักผ่อนน้อย ขาดการออกกำลังกาย เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
แม้บางคนไม่มีโรคประจำตัว แต่มีปัจจัยทางพันธุกรรม มีประวัติโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในครอบครัว เช่น ภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจมีไขมันแทรก ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ และการนำไฟฟ้า ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นเหตุให้มีโอกาสเสียชีวิตฉับพลันได้


บางคนมีทางเดินของหลอดเลือดหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ บางคนมีความผิดปกติของหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้
สิ่งสำคัญ คือ 

– ถ้ามีอาการเช่น เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม เจ็บตื้อๆ แน่นๆ บริเวณหน้าอก ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ 

– ถ้าไม่มีอาการ แนะนำให้ทบทวนประวัติในครอบครัวเพิ่มเติมเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมเพิ่ม  ว่ามีคนในครอบครัวเสียชีวิตฉับพลันโดยไม่ทราบเหตุ หรือมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจจากเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบก่อนวัยอันควรหรือไม่   แนะนำให้ตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาและป้องกันโรคแต่เนิ่นๆ

SHARE