เอ็มอาร์เอ MRA ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด

31 ส.ค. 2563 | เขียนโดย ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และ เอ็ม อาร์ ไอ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด เอ็มอาร์เอ (MRA: Magnetic Resonance Angiography) เอ็มอาร์เอ (MRA หรือ Magnetic Resonance Angiography) เป็นเทคนิคการตรวจหลอดเลือดโดยใช้เครื่องถ่ายภาพด้วยสนามแม่เหล็ก เอ็มอาร์ไอ (MRI) เป็นวิธีการตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดเนื่องจากไม่ต้องถูกใส่อุปกรณ์สวนหลอดเลือด และไม่ต้องได้รับอันตรายจากรังสีเอ็กซ์ เอ็มอาร์เอ (MRA) จึงเป็นวิธีการตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด ที่ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคของหลอดเลือดได้อย่างละเอียด แม่นยำ และมีความปลอดภัยมากขึ้นรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด เอ็มอาร์เอ (MRA: Magnetic Resonance Angiography)

 

เอ็มอาร์เอ (MRA) คืออะไร

เอ็มอาร์เอ (MRA หรือ Magnetic Resonance Angiography) เป็นเทคนิคการตรวจหลอดเลือดโดยใช้เครื่องถ่ายภาพ
ด้วยสนามแม่เหล็ก เอ็มอาร์ไอ (MRI) เป็นวิธีการตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด
เนื่องจากไม่ต้องถูกใส่อุปกรณ์สวนหลอดเลือด และไม่ต้องได้รับอันตรายจากรังสีเอ็กซ์
เอ็มอาร์เอ (MRA) จึงเป็นวิธีการตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด ที่ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคของหลอดเลือด
ได้อย่างละเอียด แม่นยำ และมีความปลอดภัยมากขึ้น

 

เอ็มอาร์เอ (MRA) ใช้ตรวจหลอดเลือดบริเวณใดได้บ้าง

 1. ตรวจหาลิ่มเลือดที่หลอดเลือดหัวใจและต้นคอ ซึ่งลิ่มเลือดนี้อาจปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้
 2. ตรวจหาลิ่มเลือด หรือความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง
 3. ตรวจหาลิ่มเลือดที่อุดตันบริเวณต้นขา หรือขา
 4. ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดในไต
 5. ช่วยในการวางแผนการผ่าตัดของแพทย์ก่อนที่จะทำการสวนหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 

ข้อดีของการตรวจหลอดเลือดด้วยเอ็มอาร์เอ (MRA)

 1. เป็นการตรวจที่ไม่มีรังสีเอกซ์ จึงไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย
 2. ไม่เจ็บปวด เพราะไม่ต้องถูกใส่สายสวนหลอดเลือดใดๆ เข้าในร่างกาย
 3. สามารถเห็นหลอดเลือดและความผิดปกติของหลอดเลือดได้ชัดเจนในทุกระนาบ โดยสามารถสร้างภาพเป็นแบบ3มิติได้
 4. การตรวจหลอดเลือดด้วยวิธีนี้ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการตรวจด้วยวิธีใส่สายสวน (Catheter angiography)
 5. ตรวจดูหลอดเลือดโดยฉีดหรือไม่ฉีดสารเพิ่มความแตกต่าง (Contrast Media) ก็ได้ ซึ่งการตรวจแบบ
  เอกซ์เรย์นั้นต้องใช้วิธีฉีดสารนี้เท่านั้น

 

สารเพิ่มความแตกต่าง (Contrast Media) คืออะไร

คือ สารที่ให้ผู้ป่วยกลืนหรือฉีดเข้าหลอดเลือด เพื่อช่วยให้เห็นหลอดเลือดและความผิดปกติของหลอดเลือดได้ชัดเจน
มากขึ้น ซึ่งสารเพิ่มความแตกต่างที่ใช้ในการตรวจเอ็มอาร์ไอนั้น มีความปลอดภัยสูงมาก เนื่องจากไม่มีสารไอโอดีน เป็นส่วน
ประกอบ จึงไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ไอโอดีน หรือแพ้อาหารทะเล

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์เอ็กซเรย์ โรงพยาบาลสินแพทย์ 

ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ 

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

SHARE