อ้วนลงพุง ทำอย่างไรดี

31 ส.ค. 2563 | เขียนโดย ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

อันตรายจากโรคอ้วน ความอ้วน หรือ ภาวะอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ และเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ตามมาได้มากมาย ทำให้เป็นโรคเหล่านี้ได้เร็ว และมากกว่าคนที่ไม่อ้วนเกณฑ์ในการตัดสินว่าคุณเป็นโรคอ้วนลงพุงหรือไม่ (Metabolic Dyndrome)

 1. มีเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน ผู้ชายมากกว่า 90 เซนติเมตร, ผู้หญิง มากกว่า 80 เซนติเมตร
 2. มีค่าความดันโลหิต มากกว่า 130/85 มิลลิเมตรปรอท
 3. มีระดับไขมันชนิดดีในเลือด (ค่า HDL) น้อยกว่า 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ในผู้ชาย
  น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ในผู้หญิง
 4. มีระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride) มากกว่า 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 5. มีระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Sugar) เริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป
 6. มีค่าดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) มากกว่า

วิธีคำนวณ หาค่าดัชนีมวลกาย BMI = น้ำหนัก (ก.ก.)/ ส่วนสูง2 (เมตร)

 

อันตรายจากโรคอ้วน

            ความอ้วน หรือ ภาวะอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ และเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ตามมาได้มากมาย ทำให้เป็นโรค
เหล่านี้ได้เร็ว และมากกว่าคนที่ไม่อ้วน

 1. ความดันโลหิตสูง
 2. เบาหวาน หากเป็นเบาหวานอยู่แล้วความอ้วนจะทำให้เกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินได้
 3. ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (Atherosclerosis) ทำให้เกิดหลอดเลือดตีบ เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต และเพิ่มความเสี่ยงต่อ
  การเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้สูง
 4. โรคนิ่วในถุงน้ำดี และถุงน้ำดีอักเสบ
 5. โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสะโพกและข้อเข่า
 6. เป็นมะเร็งบางชนิดได้สูงขึ้น เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งของถุงน้ำดี หรือมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก
 7. อาจมีผลต่อจิตใจ บุคลิกภาพ และการยอมรับของสังคม

 

วิธีการลดความอ้วน

 • ควบคุมอาหาร
 • ออกกำลังกาย
 • ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม

 

ซึ่งการลดความอ้วน มี 3 วิธีสั้นๆ ง่าย แต่ อาจเป็นเรื่องที่ยากในการปฏิบัติในบางท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูง ก่อนควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก ควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ จะได้ทราบถึงข้อ จำกัดของแต่ละคน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และออกกำลังกายด้วยความปลอดภัย การออกกำลังกายในคนอ้วนมีข้อต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ควรรกระแทกหรือกระโดด ซึ่งอาจทำให้ข้อเข่าอักเสบ เพราะรับแรงกดของน้ำหนักตัวที่ลงมาตรงข้อเข่าไม่ได้ ด้วยความเข้าใจ
ในรายละเอียดและข้อจำกัดด้านสุขภาพ

 

Wellness Center โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ดูแลโดย…ทีมแพทย์เฉพาะทาง
เวชศาสตร์ชะลอวัยและพัฒนาสุขภาพ

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสินแพทย์

ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ 

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา   

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูส และ กายภาพบำบัด

ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ 

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา  

SHARE