อาการปวดจบลงได้..ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

26 ส.ค. 2563 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

ผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตหลายราย มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ขยับร่างกายไม่ได้ครึ่งซีก มีปัญหาด้านการพูด และการกลืนอาหาร ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาใช้งานได้ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) ที่สามารถทะลุผ่านอวัยวะต่าง ๆ เข้าไปได้ลึก ประมาณ 1-3 เซนติเมตร เพี่อเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูและปรับการทำงานสมองที่บกพร่องให้คงที่ โดยไม่ทำให้เกิด การบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ยิ่งทำควบคู่กับกายภาพบำบัด จะช่วยผู้ป่วย ให้ฟื้นฟูได้ดีขึ้นมากกว่า 50-60 %
.
โรคและภาวะใดบ้างที่สามารถใช้เทคโนโลยี TMS ร่วมรักษาได้
1. โรคในระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ กระตุ้นสมองในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, ปรับสมดุลของสมองในโรคไมเกรน, ช่วยฟื้นฟูภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต, โรคสมองเสื่อม และโรคสมองพิการในเด็กเล็ก
2. โรคของระบบประสาทภายนอกสมอง ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดเรื้อรังจากระบบเส้นประสาท, โรคออฟฟิศ ซินโดรม, ปวดหลังเรื้อรัง และใช้ลดความเจ็บปวดจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังชนิดต่าง ๆ
.

เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) ฟังชื่ออาจจะดูน่ากลัว แต่เทคโนโลยี TMS นี้ มีความปลอดภัยสูงมาก เนื่องจากมีผลอยู่ในวงจำกัดที่แคบมาก เพียง 1-3 เซนติเมตร จากหัวกระตุ้น จึงไม่มีผลกระทบที่อันตรายต่ออวัยวะของร่างกาย มีเพียงข้อห้ามหลัก ๆ คือ ห้ามใช้ในบุคคลที่ใส่เครื่องกระตุ้น ไฟฟ้าหัวใจชนิดที่ฝังในร่างกาย หรือใส่เครื่องระบายน้ำในโพรงสมอง ผู้ป่วยที่มีความดันในกระโหลกศีรษะสูง และผู้ป่วยที่มีอวัยวะเทียมที่เป็นโลหะที่เพิ่งใส่มาไม่นาน

พบแพทย์เฉพาะทาง คลินิกอายุรกรรมโรคระบบประสาทและสมอง 

ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ 

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา  

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์  

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ 

SHARE