อัพเดทสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก

3 เม.ย. 2563 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์

อัพเดทสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก COVID-19 (EOC-DDC Thailand)อัพเดทสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก
COVID-19 (EOC-DDC Thailand)

คลิกลิงค์

ที่มา : กรมควบคุมโรค

 

คำแนะนำ สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1) หลีกเลี่ยงการออกไปสถานที่ชุมชนสาธารณะ หากจ ำเป็น ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์
เจลเพื่อใช้ล้างมือบ่อยๆ
2) หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
โดยไม่จำเป็น
3) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่และรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดมือ
4) หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือมี
อาการป่วยรุนแรง เช่น หอบเหนื่อยควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา

เบื้องหลังทุกการรักษา คือความใส่ใจ

SHARE