วิธีดูแลร่างกาย ลดความเสี่ยงโรคไตในระยะยาว

17 พ.ย. 2564 | เขียนโดย ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสินแพทย์

สุขภาพไต หากขาดการดูแลที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังที่ยากต่อการรักษา การกันไว้ก่อน ย่อมดีกว่าแก้เสมอ ดังนั้น การหมั่นดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงการตรวจสอขภาพเป็นประจำ เพื่อหาความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ในการดูแลร่างกายให้ห่างไกลจากโรคในปัจจุบัน คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมากถึงราว 8 ล้านคน และมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี สาเหตุหลักนั้นมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร ที่เรามักนิยมทานอาหารรสจัดจ้าน หรือ เน้นอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งอาหารเหล่านี้ล้วนแต่มีปริมาณโซเดียมที่สูง ส่งผลเสียต่อไตเป็นอย่างมาก อีกทั้งด้วยวิถีชีวิตที่ขาดการออกกำลังกาย ทำให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ และเบาหวาน ได้มากขึ้น โดยโรคเหล่านี้ก็ล้วนมีผลต่อการทำงานของไต ทำให้ไตเสื่อม และเป็นโรคไตวายเรื้อรังได้ในที่สุด ดังนั้น การดูแลร่างกายให้เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการป้องกันการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ ได้

 

วิธีการดูแลร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคไต

 • รับประทานอาหารให้เหมาะสม และดีต่อสุขภาพ ลดการรับประทานอาหารรสจัด โดยเฉพาะเค็มจัด เนื่องจากโซเดียมส่วนเกินคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ไตเสื่อม รวมถึงลดอาหารที่มีไขมันสูง เน้นการทานผัก ผลไม้ และอาหารที่ผ่านการนึ่ง ต้ม อบ
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ โดยดื่มวันละ 1.5 – 2 ลิตร และหากมีการสูญเสียน้ำ เช่น ในวันที่อากาศร้อน หรือ ออกกำลังกาย ก็ควรดื่มน้ำให้มากขึ้น เพื่อชดเชยน้ำที่ร่างกายสูญเสียไป หากดื่มน้ำไม่เพียงพอ ไตก็จะทำงานหนักขึ้น
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานยาด้วยตัวเอง การทานยาด้วยตัวเองโดยปราศจากคำแนะนำจากแพทย์อาจส่งผลให้ไตทำงานหนักขึ้น โดยเฉพาะยาลดอาการปวด ยาแก้อักเสบที่จัดอยู่ในกลุ่ม NSAIDs ซึ่งมีผลทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลง ส่งผลเสียต่อการทำงานของไต โดยยาเหล่านี้อาจมีการผสมอยู่ในยาชุดที่ไม่ระบุส่วนประกอบที่ชัดเจน ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงไตวายเรื้อรังมากขึ้นอีก
 • ดูแลอาการของโรคร่วม เช่น โรคความดันโลหิตสูง หรือ โรคเบาหวาน หากเป็นโรคเหล่านี้ควรควบคุมให้ดี เพราะระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตที่สูง จะส่งผลให้เนื้อเยื่อไตได้รับความเสียหาย และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้น
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่มีฤทธิ์ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลงได้
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายช่วยให้ระบบหัวใจ และความดันโลหิตทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายรับมา ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน รวมถึงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะปกติ ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อไต ลดความเสี่ยงการเกิดโรคไตวายเรื้อรังได้ เพื่อสุขภาพที่ดี ควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที
 • หมั่นตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น
  • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไต
  • ผู้ที่มีโรคหัวใจ เบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูง
  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีภาวะอ้วน มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index)  ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป

 

สุขภาพไต หากขาดการดูแลที่เหมาะสม

อาจทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังที่ยากต่อการรักษา การกันไว้ก่อน ย่อมดีกว่าแก้เสมอ ดังนั้น การหมั่นดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงการตรวจสอขภาพเป็นประจำ เพื่อหาความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ในการดูแลร่างกายให้ห่างไกลจากโรค

 

ไต

ตรวจสอบรายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพโรคไตเบื้องต้น พร้อมโปรโมชันพิเศษ คลิก https://bit.ly/3ofXs1P

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการด้าน โรคไต ศูนย์โรคไต ศูนย์ไตเทียมสาขาใกล้บ้านคุณ

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

 

SHARE