วัคซีนโควิด… ฉีดดีไหม ใครฉีดได้บ้าง อันตรายหรือไม่ ?

5 มี.ค. 2564 | เขียนโดย ศูนย์โรคติดเชื้อ แผนกอายุกรรรม โรงพยาบาลสินแพทย์

วัคซีนโควิด... ฉีดดีไหม ใครฉีดได้บ้าง อันตรายหรือไม่ ? หลังฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสเป็นโควิดหรือไม่ ? ฉีดวัคซีนแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง อันตรายหรือไม่ ? คนสูงอายุควรฉีดวัคซีนชนิดไหน ? เด็กควรฉีดวัคซีนโควิดหรือยัง ? หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่ ? หลังฉีดวัคซีนโควิดต้องตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อหรือไม่ ?วัคซีนโควิดที่เริ่มฉีดในประเทศไทยมีชนิดไหนบ้าง ?

ขณะนี้วัคซีนโควิดที่ได้รับอนุญาตให้ฉีดในประเทศไทยมี 2 ชนิดด้วยกันคือ

  • วัคซีนซิโนแวค เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) ซึ่งเป็นประเภทดียวกับวัคซีนที่ใช้กันอยู่หลายๆวัคซีน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ
  • วัคซีนของแอสทราเซเนก้า เป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ (Virus Vector) พาสารพันธุกรรมของไวรัสเข้าสู่ร่างกาย ทำให้ร่างกายสร้างโปรตีนเลียนแบบไวรัส จากนั้นโปรตีนนี้จะมากระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี้ต่อไวรัสขึ้นมา
    สำหรับประสิทธิภาพของวัคซีนทั้งสองชนิด เบื้องต้นพบว่าไม่แตกต่างกัน สามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยจากโรคโควิดรุนแรงและเสียชีวิตได้ดี

 

หลังฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสเป็นโควิดหรือไม่ ?

เนื่องจากวัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100% ดังนั้น แม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสเป็นโรคโควิดได้อยู่ แต่วัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรค อัตราการนอนโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน

 

ฉีดวัคซีนแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง อันตรายหรือไม่ ?

ผลข้างเคียงที่พบจากวัคซีนส่วนใหญ่เป็นผลข้างเคียงเฉพาะที่ เช่น อาการปวดบริเวณที่ฉีด และผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เช่น ไข้ต่ำๆ เมื่อยล้า ส่วนอาการแพ้แบบรุนแรง (Anaphylaxis ) มีรายงานบ้างแต่พบได้น้อยมาก

 

คนสูงอายุควรฉีดวัคซีนชนิดไหน ?

ในขณะนี้สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แนะนำให้ฉีดวัคซีนของแอสทราเซเนก้า เนื่องจากมีผลการศึกษาที่รายงานถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกลุ่มผู้สูงอายุ สำหรับวัคซีนซิโนแวคข้อมูลการศึกษาส่วนใหญ่มาจากผู้รับวัคซีนในช่วงอายุ 18-59 ปี แต่ในผู้ที่อายุเกิน 60 ปีข้อมูลการศึกษายังมีน้อย ในประเทศไทยจึงยังไม่มีการใช้วัคซีนตัวนี้ในผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามในอนาคตถ้ามีผลการศึกษาในผู้สูงอายุมากขึ้นก็อาจพิจารณาให้ใช้ในผู้สูงอายุต่อไป

 

เด็กควรฉีดวัคซีนโควิดหรือยัง ?

วัคซีนโควิดทั้งซิโนแวคและวัคซีนของแอสทราเซเนก้ายังไม่มีข้อมูลการศึกษาในคนอายุน้อยกว่า 18 ปี จึงยังไม่มีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนในเด็กในขณะนี้

 

หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่ ?

เนื่องจากวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนใหม่ ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่มากพอในหญิงตั้งครรภ์ จึงยังไม่แนะนำให้ฉีดในหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นแต่หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีโรคประจำตัว หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสโรค อาจพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียและปรึกษาแพทย์เป็นกรณีไป

 

หลังฉีดวัคซีนโควิดต้องตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อหรือไม่ ?

หลังฉีดวัคซีนโควิดไม่มีความจำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกัน ยกเว้นมีวัตถุประสงค์ในการตรวจเพื่อการเก็บข้อมูลศึกษาวิจัยเท่านั้น

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์โรคติดเชื้อ ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ
(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี
โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

SHARE