รู้จักกับเวชศาสตร์ชะลอวัย ใครที่ควรไปตรวจ?

12 ม.ค. 2565 | เขียนโดย แพทย์หญิงสิริปราง จ่างจิต อายุรแพทย์ระบบประสาท/โรคจากการหลับและ เวชศาสตร์ชะลอวัย

เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในทุก ๆ ด้านที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแบบสมบูรณ์สูงสุด โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในการค้นหาสาเหตุ การตรวจวินิจฉัย และการให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือแนวทางการรักษาต่าง ๆ ที่อ้างอิงมาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เชื่อถือได้ ซึ่งจัดเป็นเวชศาสตร์ป้องกันอย่างแท้จริง ที่ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อันจะนำมาซึ่งการชะลอความเสื่อม ความชรา และโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆเวชศาสตร์ชะลอวัย และการฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine)

นับเป็นศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่ที่หลายคนยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน เพราะเมื่อพูดถึงการชะลอวัย คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่องการดูแลผิวพรรณ และเรื่องของความงาม แต่จริง ๆ แล้ว เวชศาสตร์ชะลอวัย และการฟื้นฟูสุขภาพ คำจัดกัดความแบบกระชับได้ใจความสั้น ๆ คือ “การดูแลและรักษาสุขภาพชีวิต ให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต” ซึ่งไม่ได้หมายถึงอายุยืนยาวเป็นร้อยปี แต่หมายถึงเมื่อเราอายุมากขึ้นเรายังคงมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรค ช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดีในกิจวัตรประจำวัน ความคิดความจำดี มีความสุข อารมณ์แจ่มใส นอนหลับดี รับประทานอาหารได้ดี เมื่อเทียบกับคนในช่วงอายุเดียวกันดูแข็งแรง อ่อนเยาว์กว่า

 

ความพิเศษของเวชศาสตร์ชะลอวัย และการฟื้นฟูสุขภาพ

เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในทุก ๆ ด้านที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแบบสมบูรณ์สูงสุด โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในการค้นหาสาเหตุ การตรวจวินิจฉัย และการให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือแนวทางการรักษาต่าง ๆ ที่อ้างอิงมาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เชื่อถือได้ ซึ่งจัดเป็นเวชศาสตร์ป้องกันอย่างแท้จริง ที่ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อันจะนำมาซึ่งการชะลอความเสื่อม ความชรา และโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

 

ความแตกต่างของการรักษาโรคโดยทั่วไป

คือ จะรักษาตามอาการ หรือเมื่อมีอาการป่วยจึงค่อยมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษา แต่การรักษาแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพคือ การดูแลแบบค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เน้นแก้ไขที่สาเหตุ และเน้นการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค มีการตรวจที่ลงลึกไปมากกว่าการตรวจสุขภาพแบบทั่วไป เพื่อค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลต่อร่างกายที่ขัดขวางให้ไม่เกิดภาวะสุขภาพสมบูรณ์ขั้นสุด หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ตัวอย่างได้แก่ อาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ สมองล้า เครียดวิตกกังวล นอนไม่หลับ เป็นผื่นแพ้ไม่ทราบสาเหตุ…อาการเหล่านี้มักจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง แต่เมื่อไปตรวจหรือพบแพทย์ตามปกติทั่วไป มักจะหาสาเหตุไม่พบ และได้รับยาตามอาการ ซึ่งในผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยการรักษาตามอาการอาจจะไม่ได้ผล เนื่องจากสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ต้องใช้ยาต่อเนื่องตามอาการเป็นระยะยาว ผู้ป่วยบางรายได้รับยาหลายชนิด อาจเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้

นอกจากนี้ สาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลต่อร่างกายทำให้ไม่เกิดภาวะสุขภาพสมบูรณ์ขั้นสุด อาจก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจ เป็นต้น

 

การรักษาแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ

เป็นการรักษาที่ตรงจุด ค้นหาสาเหตุ แก้ไขที่สาเหตุ มีการตรวจที่ลงลึกมากกว่า มักจะประสบผลสำเร็จในการรักษาอาการที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันดังที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้น และยังเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อันจะนำมาซึ่งการชะลอความเสื่อม ความชรา และป้องกันก่อนเกิดโรค นอกจากนี้ยังสามารถรักษาเมื่อเกิดโรค โดยให้การรักษาแบบผสมผสาน โดยใช้แนวทางการรักษาโรคเช่นเดียวกับแพทย์แผนปัจจุบันทั่วไป ร่วมกับการรักษาแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ นำมาซึ่งผลการักษาที่ดียิ่งขึ้น

 

การตรวจสุขภาพแบบเวชศาสตร์ชะลอวัย เหมาะกับใครบ้าง ?

การตรวจสุขภาพแบบเวชศาสตร์ชะลอวัย สามารถตรวจได้เหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี ทำได้ทุกเพศทุกวัย ไม่จำเป็นต้องมีอาการ หรือมีอายุมากแล้วค่อยมาตรวจ มีการศึกษาพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาทางสุขภาพแต่ไม่มีอาการแสดง ดังนั้น การตรวจตั้งแต่เนิ่น ๆ จะทำให้รู้ว่าเราควรดูแลตัวเองอย่างไร มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ควรดูแลตัวเองด้วยวิธีใดบ้าง เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแบบสมบูรณ์สูงสุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลโรค และดูอ่อนเยาว์

 

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชาศาสตร์ชะลอวัย ได้ที่ คลิก >>

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Wellness Center  โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

 

เวชศาสตร์ชะลอวัย

SHARE