มารู้จักกับ… ภาวะความดันเลือดในปอดสูง !!!

16 ก.ค. 2563 | เขียนโดย ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ภาวะความดันเลือดในปอดสูง คือ ภาวะที่หลอดเลือดในปอดมีความต้านทานเพิ่มขึ้น ทำให้ความดันเฉลี่ยหลอดเลือดแดงปอด (Mean Pulmonary Arterial Pressure) มีค่าสูงกว่า 25 มิลลิเมตรปรอทในขณะพัก ส่งผลให้หัวใจห้องขวาต้องทำงานหนักขึ้น การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายทำได้น้อยลง ถือว่าเป็นภาวะที่มีอันตรายร้ายแรง หากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ภาวะความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) คืออะไร ?

ภาวะความดันเลือดในปอดสูง คือ ภาวะที่หลอดเลือดในปอดมีความต้านทานเพิ่มขึ้น ทำให้ความดันเฉลี่ยหลอดเลือดแดงปอด (Mean Pulmonary Arterial Pressure) มีค่าสูงกว่า 25 มิลลิเมตรปรอท ในขณะพัก ส่งผลให้หัวใจห้องขวาต้องทำงานหนักขึ้น การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายทำได้น้อยลง ถือว่าเป็นภาวะที่มีอันตรายร้ายแรง หากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้

 

ภาวะความดันเลือดในปอดสูงเกิดจากอะไร ?

สาเหตุของความดันเลือดในปอดสูงมีหลากหลาย ทั้งจากความผิดปกติในหลอดเลือดแดงปอด ความผิดปกติในเนื้อปอด ความผิดปกติของหัวใจห้องซ้าย ไปจนถึงภาวะความดันเลือดในปอดสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ

โดยสาเหตุที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ
 • โรคกลุ่มเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น โรคลูปัส โรคหนังแข็ง โรครูมาตอยด์
 • การทำงานของหัวใจห้องซ้ายผิดปกติ เช่น โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะที่มีการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลงจากสาเหตุต่างๆ
 • ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดเรื้อรัง

 

อาการของภาวะความดันเลือดในปอดสูงเป็นอย่างไร ?

อาการที่พบได้บ่อยในคนที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง ได้แก่

 • อาการเหนื่อยง่ายขณะออกแรง เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด
 • อ่อนเพลีย
 • เจ็บหน้าอก
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • หน้ามืด เป็นลมหมดสติ
 • ไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด
 • ท้องโต มีน้ำในช่องท้อง
 • ขาบวม เท้าบวม
 • ปลายมือปลายเท้าเขียว

 

การตรวจวินิจฉัยภาวะความดันเลือดในปอดสูงวินิจฉัยได้อย่างไร ?

นอกจากประวัติและการตรวจร่างกายแล้ว การวินิจฉัยภาวะความดันเลือดในปอดสูงยังอาศัยการตรวจพิเศษต่างๆ เช่น

 • ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest x-ray)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography)
 • การตรวจเลือดเพื่อหาโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น การตรวจหาแอนติบอดี้ต่อภูมิคุ้มกันตนเอง
 • การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram)
 • การตรวจสวนหัวใจห้องขวา (Right heart catheterization)
 • การตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)
 • การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)
 • การตรวจความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจกับเลือดที่ไปเลี้ยงที่ปอด (Ventilation Perfusion Lung Scan)
 • การตรวจหลอดเลือดปอดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography Angiography of Chest)
 • การตรวจสมรรถภาพปอดและหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (cardiopulmonary exercise testing : CPET)

 

ภาวะความดันเลือดในปอดสูงรักษาอย่างไร ?

การรักษาภาวะความดันเลือดในปอดสูง ทำได้โดยการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ ร่วมกับการใช้ยา เพื่อลดความดันในหลอดเลือดแดงปอด และการรักษาประคับประคอง เช่น การให้ออกซิเจน การให้ยาขับปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำเกินจากหัวใจล้มเหลว โดยการรักษาภาวะนี้ต้องอาศัยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เนื่องจากเป็นภาวะที่มีอันตรายร้ายแรงและหากปล่อยไว้ไม่ทำการรักษาอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด

ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ 

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

SHARE
ข้อเสนอดีๆที่แนะนำ