มารู้จักกับการสลายนิ่ว ด้วยเทคโนโลยี คลื่นกระแทก

1 ก.ย. 2563 | เขียนโดย ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

เทคโนโลยี คลื่นกระแทก การสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นกระแทก (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) เป็นกรรมวิธีรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะโดยการใช้คลื่นเสียงที่มีความจำเพาะ ทำให้เกิดแรงกระแทกที่ก้อนนิ่ว ทำให้ก้อนนิ่วแตกเป็นผงหลุดออกมาพร้อมกับปัสสาวะ โดยที่ไม่ต้องทำการผ่าตัดและไม่ต้องดมยาสลบการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นกระแทก (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) เป็นกรรมวิธีรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะโดยการใช้คลื่นเสียงที่มีความจำเพาะ ทำให้เกิดแรงกระแทกที่ก้อนนิ่ว ทำให้ก้อนนิ่วแตกเป็นผงหลุดออกมาพร้อมกับปัสสาวะ โดยที่ไม่ต้องทำการผ่าตัดและไม่ต้องดมยาสลบ

 

นิ่วแบบไหนที่ใช้การสลายด้วยคลื่นกระแทกได้บ้าง ?

 • นิ่วที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง นิ่วในไตขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร นิ่วในท่อไตขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร
 • ต้องไม่มีการอุดตันของทางเดินปัสสาวะในส่วนที่อยู่ต่ำกว่าก้อนนิ่ว
 • ไตด้านที่มีนิ่วยังสามารถทำงานได้

 

การสลายนิ่วด้วยวิธีนี้มีข้อห้ามอะไรบ้าง ?

 • ผู้ป่วยที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ หรือรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ผู้ป่วยที่กำลังตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยที่มีความดันเลือดไม่คงที่
 • ผู้ป่วยที่มีการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะที่ยังควบคุมไม่ได้
 • ผู้ป่วยมีเส้นเลือดโป่งพองในช่องท้อง

 

ข้อดีของการสลายด้วยคลื่นกระแทก

 • ไม่ต้องมีแผลผ่าตัด
 • ไม่ต้องดมยาสลบ

 

ข้อจำกัดของการสลายด้วยคลื่นกระแทก

 • ไม่สามารถใช้กับนิ่วขนาดใหญ่ได้ นิ่วอาจไม่แตกหรือแตกออกไม่หมด ต้องรักษาด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติม
 • นิ่วบางชนิดอาจไม่ตอบสนองต่อการรักษา เช่น นิ่วแคลเซียมออกซาเลตโมโนไฮเตรด นิ่วซีสทีน

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

SHARE