มะเร็งต่อมลูกหมาก ภัยใกล้ตัวที่ผู้ชายไม่ควรมองข้าม !!!

26 ส.ค. 2563 | เขียนโดย ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

นอกจากการเฝ้าระวังอาการผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว เนื่องจากผู้ป่วยในระยะต้นอาจไม่แสดงอาการใดๆ  ดังนั้น การตรวจสุขภาพ และ คัดกรองในผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะผู้ชายอายุมากกว่า 50 ปี  หรืออายุมากกว่า 45 ปี และ มีประวัติญาติสายตรงมะเร็งต่อมลูกหมาก  ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการตรวจเลือดดูค่า PSA และ การตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก เป็นประจำทุก 1-2 ปี เพราะการตรวจวินิจฉัยได้เร็วมีผลต่อการรักษาและการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้นมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้ชาย โดยเฉพาะชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้น และเนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะต้นๆ มักไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ ทำให้ผู้ป่วยอาจได้รับการวินิจฉัยได้ช้า เมื่อเป็นมะเร็งในระยะที่ 3 หรือ 4 ซึ่งเริ่มมีอาการ หรือ มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปอวัยวะอื่นๆ แล้ว ส่งผลให้อาจไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ การเฝ้าระวังอาการผิดปกติรวมถึงการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ชายทุกคน เพราะหากสามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ จะยิ่งทำให้การรักษาได้ผลดีและมีโอกาสหายขาดได้มากขึ้น

 

อาการเตือนมะเร็งต่อมลูกหมาก

 • ปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสสาวะไม่สุด
 • ปัสสาวะไม่ออก
 • ปวดปัสสาวะบ่อย
 • รู้สึกปวดเวลาเบ่งปัสสาวะ หรือเวลาหลั่งน้ำอสุจิ
 • มีเลือดปนในปัสสาวะหรือน้ำอสุจิ
 • ในผู้ป่วยระยะท้ายๆ ที่มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปอวัยวะอื่น เช่น กระดูก ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดตามกระดูก ปวดหลังหรือสะโพก น้ำหนักลด

 

การตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก

 • ซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • แพทย์จะทำการตรวจทางทวารหนัก (Digital rectal examination) เพื่อตรวจคลำรูปร่าง ขนาดและความแข็งของต่อมลูกหมาก
 • การเจาะเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็ง ที่ใช้บ่อยที่สุดคือ PSA (Prostate specific antigen) โดยสารนี้จะสูงขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก อย่างไรก็ตามสารนี้อาจสูงขึ้นจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ภาวะต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ
 • ตรวจต่อมลูกหมากด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ผ่านทางทวารหนัก (Transrectal ultrasound of the prostate) เป็นการตรวจโดยใส่เครื่องมือเข้าไปทางทวารหนักและใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจสอบความผิดปกติของต่อมลูกหมาก
 • การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (Biopsy) และนำเอาเนื้อเยื่อไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่
 • ในรายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว แพทย์จะทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูระยะของโรคว่ามีการกระจายของมะเร็งไปนอกต่อมลูกหมากหรือไม่ เช่น การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และตรวจกระดูกด้วย bone scan

 

การรักษา

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากมีหลายวิธี การเลือกวิธีการรักษาจะขึ้นกับระยะของโรคและสภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย โดยวิธีการรักษาได้แก่

 • การผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออก
 • การฉายรังสีรักษา
 • การรับประทานยายับยั้งฮอร์โมนเพศชาย
 • การผ่าตัดลูกอัณฑะ
 • การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

 

นอกจากการเฝ้าระวังอาการผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว เนื่องจากผู้ป่วยในระยะต้นอาจไม่แสดงอาการใดๆ  ดังนั้น การตรวจสุขภาพ และ คัดกรองในผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะผู้ชายอายุมากกว่า 50 ปี  หรืออายุมากกว่า 45 ปี และ มีประวัติญาติสายตรงมะเร็งต่อมลูกหมาก  ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการตรวจเลือดดูค่า PSA และ การตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก เป็นประจำทุก 1-2 ปี เพราะการตรวจวินิจฉัยได้เร็วมีผลต่อการรักษาและการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้น

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

SHARE