ทำไมเราถึงต้องตรวจการได้ยินเสียง⁉

15 ม.ค. 2564 | เขียนโดย พญ.นภัค จินดา (แพทย์โสต ศอ นาสิก รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์)

ตรวจการได้ยินคืออะไร

การตรวจระดับการได้ยิน…เป็นการตรวจการทำงานขอหู และระบบโสตประสาทเพื่อหาระดับการได้ยิน โดยการตรวจในห้องเก็บเสียงโดยเฉพาะ
.
อาการที่ควรได้รับการตรวจการได้ยิน 
– หูอื้อหรือการได้ยินลดลง
– เวียนศีรษะ, เวียนศีรษะบ้านหมุนร่วมกับมีอาการหูอื้อเป็นมาก่อน
– มีเสียงดังในหู
– คนสูงอายุหรือคนที่ทำงานในที่มีสียงดังเป็นประจำ
.
คุณปัญหาเหล่านี้หรือไม่
– ได้ยินเสียงดังวี๊ดๆในหู
– ฟังเสียงโทรศัพท์ไม่ค่อยได้ยิน
– ฟังลำบากเมื่ออยู่ในที่จอแจ
– ฟังเสียงสูงๆ ไม่ค่อยชัด เช่น เสียงเด็ก, เสียงผู้หญิง
– ต้องพูดเสียงดังขึ้น
– ต้องถามซ้ำ เช่น ฮะ อะไรนะ?, พูดอีกครั้งได้มั้ย ?
– ไม่ค่อยเข้าใจคำพูดเวลาคนพูดคุยกัน
– ต้องเปิดโทรทัศน์หรือวิทยุหรือเพลงเสียงดังๆ
.
 หากผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินจำเป็นต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมจากแพทย์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งอาจรักษาได้ด้วยยา หรือการผ่าตัด นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น การใช้เครื่องช่วยฟัง รวมทั้งได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอีกด้วย
.
พบแพทย์เฉพาะทาง คลินิกหู คอ จมูกที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ
(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)
.
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

 

SHARE