รู้จักกับ “เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง” เนื้องอกของสมองที่พบบ่อย!

29 พ.ค. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง (Meningioma) คือ เนื้องอกที่เกิดขึ้นในชั้นเยื่อหุ้มสมองและเยื่อหุ้มไขสันหลัง เป็นเนื้องอกที่พบบ่อยที่สุดในสมองที่เกิดจากเนื้อสมองเอง พบได้ทุกช่วงอายุ แต่พบได้บ่อยขึ้นในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไปปัจจัยเสี่ยงของการเป็นเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองมีอะไรบ้าง ?

ในปัจจุบันพบปัจจัยเสี่ยงที่อาจเพิ่มโอกาสการเกิดเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง เช่น

 • การเป็นโรคทางพันธุกรรมท้าวแสนปม (Neurofibromatosis) ชนิดที่ 2
 • เคยได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะมาก่อน
 • เพศหญิงพบบ่อยกว่าเพศชาย
 • การสูบบุหรี่
 • การใช้ฮอร์โมนเพศหญิง

 

อาการของเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองเป็นอย่างไร ?

เนื้องอกเยื่อหุ้มสมองเป็นเนื้องอกที่มีการเติบโตค่อนข้างช้า ผู้ป่วยมักค่อย ๆ แสดงอาการทีละน้อย อาการจะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของก้อนเนื้องอก อาการที่อาจพบได้ เช่น

 • ปวดศีรษะเรื้อรัง
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • แขนขาอ่อนแรง
 • ชาครึ่งซีก ชาใบหน้า
 • เห็นภาพซ้อน ตามัว
 • สูญเสียการรับกลิ่นหรือการได้ยิน
 • เวียนศีรษะ เดินเซ
 • หลงลืมง่าย
 • ซึม สับสน
 • พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
 • ชักกระตุก

 

เนื้องอกเยื่อหุ้มสมองรักษาอย่างไร ?

การรักษาเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วย ชนิดของเนื้องอก ขนาดและตำแหน่งของเนื้องอก และการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น

 • การผ่าตัด เป็นการรักษาหลักสำหรับเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง โดยเฉพาะเนื้องอกในระดับที่ 1 หากสามารถผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกได้หมด การรักษามักได้ผลดี
 • การฉายรังสี ใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือในผู้ป่วยที่ตรวจพบเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองระดับ 2 หรือ 3 หลังการผ่าตัดแพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาโดยการฉายรังสีเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตและลดโอกาสการเป็นซ้ำของเนื้องอก
 • การให้ยาเคมีบำบัด ใช้สำหรับเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองระดับที่ 2, 3 และระดับที่ 1 ที่การผ่าตัดและการฉายรังสีไม่ได้ผล
SHARE
e + 'px' }); } else { if (winTop < contentTop) { $('.content-social-btn-container').css({ 'top': '0px' }); } } }