14 เทคนิค ชะลอวัย ป้องกันไม่ให้ร่างกายเสื่อมเร็ว

3 ส.ค. 2564 | เขียนโดย Wellness Center โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

14 เทคนิค ชะลอวัย ป้องกันไม่ให้ร่างกายเสื่อมเร็ว ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชาศาสตร์ฟื้นฟูได้ที่  Wellness Center โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา14 เทคนิค ชะลอวัย ป้องกันไม่ให้ร่างกายเสื่อมเร็ว

• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

• งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

• งดการสูบบุหรี่

• ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เป็นประจำ

• ตรวจเช็คร่างกายสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ร่างกายมีภาวะติดเชื้อเรื้อรังอันจะนำมาสู่โรคภัยใกล้เจ็บ

• ดูแลเรื่องอาหารการกิน โดยเน้นผลไม้ที่มีวิตามิน

• กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีเกลือแร่และกากใยไฟเบอร์ รวมทั้งดื่มน้ำเปล่าให้มากๆ

• ไม่สะสมความเครียด หาทางกำจัดออกให้เร็วที่สุด

• ฝึกสมองและทักษะความคิดอยู่เสมอ หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

• หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีมลภาวะหรือสภาพแวดล้อมไม่ดี

• ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ให้ดี จากการวิจัยพบว่า คนที่ไม่มีคู่หรือมีคู่ครองที่ไม่ดี มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง มักมีอาการซึมเศร้าหรือหดหู่ได้ง่ายกว่าคนที่มีสัมพันธ์อันดีกับคู่ของตนเอง

• เรียนรู้ที่จะเข้าสังคม ผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีแนวโน้มที่จะมีความสุข และสุภาพกายใจดีกว่าผู้ที่ชอบเก็บตัวสันโดษ

• มองโลกในแง่บวก

• รู้จักค้นหาความสุขในแบบของตนเอง

 

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้ที่  Wellness Center โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

SHARE