โรคร้ายที่ควรระวัง จากสัตว์สู่คน

11 พ.ค. 2563 | เขียนโดย พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน

สมัยนี้ใคร ๆ ก็มีสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะตัวเล็ก ตัวใหญ่ เช่น หนูแฮมสเตอร์ กระต่าย เต่า สุนัข แมว งู นก ม้า เป็นต้น จะเลี้ยงในบ้าน หรือนอกบ้านก็ได้ แต่ถ้าหากสัตว์เลี้ยงของเราไม่ได้รับการดูแลที่ดี ก็อาจก่อโรคติดต่อต่าง ๆ มากมายมาสู่เราได้เช่นกัน ซึ่งแนวโน้ม โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ก็มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเชื้อโรคที่ติดต่อนั้น เป็นได้ทั้งไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรคใหม่อีกมากมายโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สามารถติดได้โดยหลายวิธี เช่น การสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรค หรือเป็นพาหะ, การสัมผัสมูลสัตว์ที่เป็นโรคอยู่, การถูกกัดจากสัตว์ที่เป็นโรค หรือติดโรคผ่านยุง หรือ แมลงที่เป็นตัวนำโรคมาสมัยนี้ใคร ๆ ก็มีสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะตัวเล็ก ตัวใหญ่ เช่น หนูแฮมสเตอร์ กระต่าย เต่า สุนัข แมว งู นก ม้า เป็นต้น จะเลี้ยงในบ้าน หรือนอกบ้านก็ได้ แต่ถ้าหากสัตว์เลี้ยงของเราไม่ได้รับการดูแลที่ดี ก็อาจก่อโรคติดต่อต่าง ๆ มากมายมาสู่เราได้เช่นกัน ซึ่งแนวโน้ม โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ก็มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเชื้อโรคที่ติดต่อนั้น เป็นได้ทั้งไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรคใหม่อีกมากมาย

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สามารถติดได้โดยหลายวิธี เช่น การสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรค หรือเป็นพาหะ, การสัมผัสมูลสัตว์ที่เป็นโรคอยู่, การถูกกัดจากสัตว์ที่เป็นโรค หรือติดโรคผ่านยุง หรือ แมลงที่เป็นตัวนำโรคมา

 

โรคติดต่อที่เกิดขึ้นนี้มีมากมาย ทั้งที่สามารถรักษาหายได้ และที่เป็นอันตรายถึงชีวิตก็มีเช่นกัน ตัวอย่างเช่น

โรคท้องเสียจากแบคทีเรีย

ติดต่อผ่านการสัมผัสสัตว์เลี้ยง และมูลของสัตว์เลี้ยง โดยไม่ได้ล้างมือ โดยเฉพาะจากสุนัขและแมว ให้สะอาดก่อนทานอาหาร ทำให้เกิดอาการมีไข้ ถ่ายเหลวได้

โรคซิตาโคซิส (Psittacosis)

ติดจากนกที่เลี้ยง เช่น นกแก้ว และพบเชื้อได้จากมูลของนก ขนของนก โดยติดเชื้อผ่านการหายใจ ทำให้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว มีอาการของปอดอักเสบได้

ติดเชื้อไวรัสเฮนดรา (Hendra)

ติดได้จาก ม้า, ค้างคาว, หนูตะเภา, กระต่าย, ไก่ เป็นต้น สามารถติดได้ผ่านระบบทางเดินหายใจ ทำให้คนมีอาการคล้ายหวัด มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ และที่อันตรายที่สุดคือการที่เชื้อเข้าสู่สมอง หากไม่พบแพทย์เพื่อรักษา จะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรคฉี่หนู (Leptospirosis)

เกิดจากการสัมผัสปัสสาวะของหนู แต่สามารถพบได้ในปัสสาวะของสุนัขเช่นกัน! เชื้อนี้เป็นเชื้อแบคทีเรีย ทำให้มีอาการไข้สูง ตาแดง ในบางรายมีอาการรุนแรง เกิดภาวะไตวาย ตับอักเสบ และไอเป็นเลือดได้

โดยส่วนมากแล้ว โรคติดต่อจากสัตว์จะติดได้ผ่าน การสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อ การป้องกันที่สำคัญที่สุด คือ การพาสัตว์เลี้ยงเข้ารับการตรวจกับแพทย์เป็นระยะ รวมถึงการให้วัคซีนในสัตว์อย่างเหมาะสม และสิ่งสำคัญอีกอย่าง คือการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์ หากถูกสัตว์กัด หรือมีแผลจากสัตว์ ควรไปพบแพทย์ในทันที เพราะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้ เราจึงควรสังเกตและดูแลอย่างเป็นประจำ

SHARE