แม่ท้อง…ควรตรวจฟัน

2 มิ.ย. 2563 | เขียนโดย ศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

แม่ท้อง...ควรตรวจฟัน การติดเชื้อในช่องปาก...อันตรายที่เชื้อโรคอาจเข้าสู่ลูกการติดเชื้อในช่องปาก…อันตรายที่เชื้อโรคอาจเข้าสู่ลูก

โรคเหงือกอักเสบพบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ส่งผลให้เหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆที่รองรับฟันอ่อนแอ อาการแพ้ท้อง อาเจียนบ่อย ร่วมกับการดูแลสุขอนามัยช่องปากที่ไม่เพียงพอ  เป็นเหตุให้เกิดโรคฟันผุ และติดเชื้อแบคทีเรีย ที่เรียกว่า กรุ๊ปบีสเตปโตคอคคัส (GBS) ได้ถึง ร้อยละ 6-45

ยิ่งมีฟันผุหลายซี่ ปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมากก็ยิ่งมาก โอกาสที่เชื้อจะแพร่จากแม่สู่ลูกก็มากขึ้น เชื้อกรุ๊ปบีสเตปโตคอคคัส (GBS) เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทารกแรกเกิด เสียชีวิตได้ (Early-onset GBS,EOGBS)

มีการศึกษาพบว่าโรคปริทันต์ เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บครรภ์นาน และทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย

แจ้งนัดตรวจสุขภาพฟัน เมื่อตั้งครรภ์ได้ 4-6 เดือน
ที่แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสินแพทย์ เมื่อมาตรวจครรภ์ครั้งถัดไป

SHARE
ข้อเสนอดีๆที่แนะนำ