“เลิกกลัวการฝึกเดินเริ่มต้นด้วย Lite Gait”

1 ต.ค. 2563 | เขียนโดย

“เลิกกลัวการฝึกเดินเริ่มต้นด้วย Lite Gait”

.
สำหรับผู้ป่วยติดเตียงเป็นเวลานานหรือผ่านการผ่าตัดอาจพบกับปัญหา “กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง” ทำให้มีปัญหาด้านการเดินได้ ที่ #แผนกกายภาพ โรงพยาบาลสินแพทย์ศรีนครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกเดินเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น
จึงเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่องฝึกเดิน #LiteGait เข้ามารองรับผู้ป่วยฝึกเดินเพื่อชาวศรีนครินทร์โดยเฉพาะ ไม่ต้องเดินทางไกลก็เข้าถึงใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ได้ง่ายๆ เพราะการฝึกเดินจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนซ้ำๆ สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
#LiteGait เทคโนโลยีใหม่เพื่อการฝึกเดินอย่างมีประสิทธิภาพ
✔สามารถพยุงน้ำหนักตัวได้ดี ช่วยให้ผู้ป่วยก้าวได้อย่างมั่นใจ
✔ออกแบบการฝึกให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
✔ ลดอาการเมื่อยล้าหรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
✔ ช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการฝึกทำให้การหัดเดินเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
นอกจากนี้ระบบคำนวณผลของเครื่อง Lite Gait ยังสามารถช่วยให้แพทย์และนักกายภาพบำบัดสามารถวางแผนการฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดมากขึ้นอีกด้วย ย้ำความมั่นใจให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

SHARE