เทคโนโลยี TMS คืออะไร? และนำมารักษาโรคอะไรบ้าง?

15 มิ.ย. 2564 | เขียนโดย พญ.อาภากร ซึงถาวร (อายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง) โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

เทคโนโลยี TMS คือ เครื่องกระตุ้นเซลล์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้หลักการการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตามหลักการของ Faraday เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด (หัว Coil ของเครื่อง) จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ผ่านกะโหลกศีรษะ ลงไปกระตุ้น ตัวกลางที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ คือ เซลล์ประสาท ซึ่งเปรียบเสมือน ขดลวดเหนี่ยวนำที่สอง จึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลเวียนในสมองได้ โดยที่เราไม่ต้องผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สมองโดยตรง .เครื่อง TMS คืออะไร?

คือ เครื่องกระตุ้นเซลล์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้หลักการการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตามหลักการของ Faraday เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด (หัว Coil ของเครื่อง) จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ผ่านกะโหลกศีรษะ ลงไปกระตุ้น ตัวกลางที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ คือ เซลล์ประสาท ซึ่งเปรียบเสมือน ขดลวดเหนี่ยวนำที่สอง จึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลเวียนในสมองได้ โดยที่เราไม่ต้องผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สมองโดยตรง
.

การกระตุ้นให้เซลล์ประสาทเกิดกระแสไฟฟ้า จะเป็นการกระตุ้นเซลล์สมองส่วนต่าง ๆ (modulate neuronal excitability) ทำให้เซลล์สมองมีการเชื่อมต่อที่ดีมากขึ้น (increase neuronal synapse plasticity) ปรับการทำงานของสารสื่อประสาท (modulation of neurotransmitter) ทำให้เซลล์สมองสั่งการหรือทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ายังเป็นการเพิ่มการทำงานของเซลล์ผนังหลอดเลือด ทำให้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่ได้รับการกระตุ้นมากขึ้น (increase regional blood flow)
.

TMS นำมาใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง?

จากหลักการดังกล่าว จึงได้มีการใช้เครื่อง TMS ทั้งในงานวิจัย และในการรักษาผู้ป่วย โรคที่ได้รับการรับรองให้สามารถใช้ในการรักษา โดย The US Food and Drug Administration (FDA) คือ
– โรคซึมเศร้า ที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา
– โรคย้ำคิดย้ำทำ
– โรคปวดศีรษะจากไมเกรน
.
และการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
– โรคพาร์กินสัน
– โรคลมชัก
– โรคสมองหรือไขสันหลังได้รับการบาดเจ็บ
– กลุ่มโรคปวดที่เกิดจากระบบประสาท
.

ผลข้างเคียงของการรักษาด้วย TMS มีอะไรบ้าง?

  • ชักเกร็งกระตุก (ความเสี่ยง 2%) ขึ้นอยู่กับประวัติชักก่อนหน้า, รอยโรคที่สมองขนาดใหญ่ หรือมีแผลผ่าตัดสมอง, การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นที่มีความถี่และความแรงของไฟฟ้าสูง
  • ปวดศีรษะ
  • วิงเวียนศีรษะ

.

พบแพทย์เฉพาะทาง คลินิกอายุรกรรมโรคระบบประสาทและสมอง 

ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ 

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา  

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์  

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ 

 

SHARE