เทคโนโลยีฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง Online Hemodiafiltration (OL-HDF)

14 พ.ค. 2563 | เขียนโดย ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ศูนย์ไตเทียม รพ.สินแพทย์ ใช้เทคโนโลยีฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง Online Hemodiafiltration (OL-HDF)ศูนย์ไตเทียม รพ.สินแพทย์
ใช้เทคโนโลยีฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง
Online Hemodiafiltration (OL-HDF)

 

ล้างไตออนไลน์ : Online Hemodiafiltration (OL-HDF) คืออะไร?

 

เป็นเทคโนโลยีการฟอกเลือดที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดของเสีย อาศัยกระบวนกำจัดของเสีย 2 กระบวนการร่วมกัน ซึ่งก็คือกระบวนการแพร่ (Diffusion) และกระบวนการพา (Convection) สามารถกำจัดของเสียได้ทั้งของเสียที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และของเสียที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งการฟอกแบบเดิมไม่สามารถทำได้

อีกทั้งการฟอกเลือดแบบ OL-HDF ยังใช้ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพการกรองสูง และใช้น้ำบริสุทธิ์สูงระดับ Ultra pure  water ในการกำจัดของเสีย ด้วยวิธีนี้ จึงช่วยลดภาวะติดเชื้อ ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือมีชีวิตยืนยาวมากกว่าการฟอกเลือดปกติในระยะยาว

 

ประโยชน์ของการฟอกเลือดแบบ OL-HDF

  • สามารถขจัดของเสียฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น จึงทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น ลดอาการคันตามผิวหนัง
  • ลดสารก่อการอักเสบของร่างกาย ได้มากกว่าการล้างไตแบบธรรมดา
  • ลดการฉีดยาฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ภาวะโลหิตจางจากดีขึ้น
  • คุณภาพชีวิตดีขึ้น ความอยากอาหารดีขึ้น ภาวะโภชนาการดีขึ้น
  • ผิวขาวขึ้น ไม่ดำคล้ำ
  • ลดการเกิดความดันโลหิตตกขณะฟอกเลือดได้ปลอดภัยมากขึ้น
  • ลดอัตราการเสียชีวิต ช่วยให้มีชีวิตยืนยาวมากกว่าการฟอกเลือดปกติในระยะยาว

 

ไตวาย

เป็นภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียออกจากเลือด ไม่สามารถขับของเสียผ่านทางปัสสาวะได้ ทำให้ของเสียตกค้างในร่างกาย อีกทั้งยังทำให้ระดับน้ำ เกลือแร่ และแร่ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายขาดความสมดุล ส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติ และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

 

ไตวายเรื้อรัง

ภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถขับของเสียและน้ำได้เพียงพอ จึงก่อให้เกิดอาการของเสียและน้ำคั่ง เช่น บวม  ปัสสาวะผิดปกติ โลหิตจาง ซึม หอบเหนื่อย น้ำท่วมปอดได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดที่เหมาะสม เพื่อรักษาอาการและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต

โรงพยาบาลสินแพทย์ มุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้ป่วยไตวายได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด จึงได้นำเทคโนโลยีการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง  Online Hemodiafiltration (OL-HDF) มาใช้ ซึ่งเทคโนโลยีฟอกไตชนิดนี้เป็นที่นิยมในอเมริกาและยุโรป  เพราะทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายดีขึ้นมาก และมีชีวิตยืนยาวมากกว่าการฟอกไตชนิดธรรมดา

 

เมื่อไหร่ต้องฟอกเลือด

โรคไตวายเรื้อรัง เมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้าย ต้องรับการบำบัดทดแทนไต ซึ่งการฟอกเลือดเป็นหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยให้การทำงานของร่างกายดีขึ้น นอกจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกแบบทั่วไปแล้ว ปัจจุบันมีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง ที่เรียกว่า Online Hemodiafiltration (OL-HDF) ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้เป็นไตวายเรื้อรัง ให้ดีขึ้นได้

 

พบแพทย์เฉพาะทาง
ศูนย์ไตเทียม , ศุนย์อายุรกรรมโรคไต

ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ 

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา  

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์  

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ 

SHARE