ระวังก้อนเนื้อตามตัวคุณอาจเป็น….มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน รีบมาปรึกษาแพทย์ด่วน

9 มี.ค. 2564 | เขียนโดย นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย

ระวังก้อนเนื้อตามตัวคุณอาจเป็น....มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน รีบมาปรึกษาแพทย์ด่วน มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน เกิดน้อยเมื่อเทียบกับ มะเร็งอวัยวะอื่นๆในร่างกาย น้อยกว่าร้อยละ 1. ของมะเร็งทุกชนิด  เพียง 3.2 คนต่อประชากร 1 แสนคน เราต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อเยื่ออ่อนคืออะไร เนื้อเยื่ออ่อนเราอาจเรียกว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ได้แก่ เนื้อเยื่อในกลุ่ม กล้ามเนื้อ หลอดเลือด หลอดน้ำเหลือง เอ็น เส้นประสาท ในใหญ่ก็อยู่ตามแขน ขาของเรา ซึ่งเนื้อเยื่อในกลุ่มนี้ เมื่อเกิดเป็นโรคมะเร็งจะมีธรรมชาติของโรคที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นจึงเรียกรวม ๆ กันเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน หรือ sarcoma และมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยแล้วแต่ระยะของโรค สำหรับอาการที่พบบ่อยของโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน คือ มีก้อนเนื้อโตผิดปกติในส่วนไหนของร่างกายก็ได้ มักโตเร็ว ไม่ปวด โดยเฉพาะถ้าขนาดก้อนใหญ่กว่า 5 เซนติเมตรซึ่งจะคลำได้ชัดเจนจากผิวหนัง พบแล้วต้องมาให้หมอรีบตรวจทันที ห้ามหนีไปไหนเพราะเมื่อมะเร็งชนิดนนี้ลุกลามมาก ก้อนเนื้ออาจแตกเป็นแผลเรื้อรัง เลือดออก แผลอาจติดเชื้อ และเกิดอาการเจ็บปวดที่ก้อนเนื้อได้ การวิฉัยมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน ก็เริ่มจากประวัติอาการตามที่หมอได้บอกแล้วตอนต้น และการตรวจร่างกายคลำพบก้อนเนื้อ หากหมอสงสัยว่าเป็น หมอจะส่งตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI  ก่อนเพื่อดูว่าสงสัยก้อนเนื้อนั้นเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนหรือไม่ และหลังจากนั้นหมอก็จะเจาะชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อยืนยันการวินิจฉัย หากวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อประเมินระยะของโรคจะต้องเจาะเลือดดูการทำงานของกระดูก ตับ  ไต ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดเพื่อดูการกระจายของโรคสู่ปอด และก็อาจมีอื่น ๆ อีกตามชนิดมะเร็งที่เป็น เช่น ตรวจสแกนกระดูกเพื่อดูโรคแพร่กระดูกเข้ากระดูก มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนมีสี่ระยะ ขึ้นอยู่กับขนาดและการกระจายของมะเร็ง วิธีหลักในการรักษาโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนคือการผ่าตัดก้อนเนื้อ แต่ก็ต้องดูว่าสามารถผ่าตัดออกได้หมดหรือไม่ และขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งและชนิดมะเร็ง อาจต้องมีการฉายแสงหรือยาเคมีบำบัดร่วมด้วย การผ่าตัดก้อนออกก็อาจจะมีการสูญเสียเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะ เสียเลือดและเสี่ยงเรื่องการดมยาสลบ ส่วนการฉายแสงก็อาจมีผิวหนังอักเสบและเพิ่มความเสี่ยงต่อกระดูกหัก และถ้าหากต้องให้ยาเคมีบำบัดก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้ ผมร่วง ภาวะซีดหรือติดเชื้อจากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากโดนตัดอวัยวะหรือต้องรักษาหลายอย่างให้รีบมาในระยะแรก ๆ โอกาสรักษาหายมีมากกว่าเยอะครับผม ก้อนเนื้อตามตัวรักษาได้หากมาพบแพทย์เร็วใช้เทคโนโลยีเจาะชิ้นเนื้อด้วยอัลตราซาวด์ ไม่เจ็บ แผลเล็ก รู้ผลชิ้นเนื้อใน 1 สัปดาห์ ไม่ว่าเกิดก้อนที่บริเวณใดอย่ารอช้ารีบมาปรึกษาแพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนระวังก้อนเนื้อตามตัวคุณอาจเป็น….มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน รีบมาปรึกษาแพทย์ด่วน

 

มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน เกิดน้อยเมื่อเทียบกับ มะเร็งอวัยวะอื่นๆในร่างกาย น้อยกว่าร้อยละ 1. ของมะเร็งทุกชนิด  เพียง 3.2 คนต่อประชากร 1 แสนคน

 

เราต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อเยื่ออ่อนคืออะไร เนื้อเยื่ออ่อนเราอาจเรียกว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ได้แก่ เนื้อเยื่อในกลุ่ม กล้ามเนื้อ หลอดเลือด หลอดน้ำเหลือง เอ็น เส้นประสาท ในใหญ่ก็อยู่ตามแขน ขาของเรา ซึ่งเนื้อเยื่อในกลุ่มนี้ เมื่อเกิดเป็นโรคมะเร็งจะมีธรรมชาติของโรคที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นจึงเรียกรวม ๆ กันเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน หรือ sarcoma และมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยแล้วแต่ระยะของโรค

 

สำหรับอาการที่พบบ่อยของโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน คือ มีก้อนเนื้อโตผิดปกติในส่วนไหนของร่างกายก็ได้ มักโตเร็ว ไม่ปวด โดยเฉพาะถ้าขนาดก้อนใหญ่กว่า 5 เซนติเมตรซึ่งจะคลำได้ชัดเจนจากผิวหนัง พบแล้วต้องมาให้หมอรีบตรวจทันที ห้ามหนีไปไหนเพราะเมื่อมะเร็งชนิดนนี้ลุกลามมาก ก้อนเนื้ออาจแตกเป็นแผลเรื้อรัง เลือดออก แผลอาจติดเชื้อ และเกิดอาการเจ็บปวดที่ก้อนเนื้อได้

 

การวิฉัยมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน ก็เริ่มจากประวัติอาการตามที่หมอได้บอกแล้วตอนต้น และการตรวจร่างกายคลำพบก้อนเนื้อ หากหมอสงสัยว่าเป็น หมอจะส่งตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI  ก่อนเพื่อดูว่าสงสัยก้อนเนื้อนั้นเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนหรือไม่ และหลังจากนั้นหมอก็จะเจาะชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อยืนยันการวินิจฉัย หากวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อประเมินระยะของโรคจะต้องเจาะเลือดดูการทำงานของกระดูก ตับ  ไต ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดเพื่อดูการกระจายของโรคสู่ปอด และก็อาจมีอื่น ๆ อีกตามชนิดมะเร็งที่เป็น เช่น ตรวจสแกนกระดูกเพื่อดูโรคแพร่กระดูกเข้ากระดูก

 

มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนมีสี่ระยะ ขึ้นอยู่กับขนาดและการกระจายของมะเร็ง วิธีหลักในการรักษาโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนคือการผ่าตัดก้อนเนื้อ แต่ก็ต้องดูว่าสามารถผ่าตัดออกได้หมดหรือไม่ และขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งและชนิดมะเร็ง อาจต้องมีการฉายแสงหรือยาเคมีบำบัดร่วมด้วย การผ่าตัดก้อนออกก็อาจจะมีการสูญเสียเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะ เสียเลือดและเสี่ยงเรื่องการดมยาสลบ ส่วนการฉายแสงก็อาจมีผิวหนังอักเสบและเพิ่มความเสี่ยงต่อกระดูกหัก และถ้าหากต้องให้ยาเคมีบำบัดก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้ ผมร่วง ภาวะซีดหรือติดเชื้อจากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากโดนตัดอวัยวะหรือต้องรักษาหลายอย่างให้รีบมาในระยะแรก ๆ โอกาสรักษาหายมีมากกว่าเยอะครับผม

 

ก้อนเนื้อตามตัวรักษาได้หากมาพบแพทย์เร็วใช้เทคโนโลยีเจาะชิ้นเนื้อด้วยอัลตราซาวด์ ไม่เจ็บ แผลเล็ก รู้ผลชิ้นเนื้อใน 1 สัปดาห์ ไม่ว่าเกิดก้อนที่บริเวณใดอย่ารอช้ารีบมาปรึกษาแพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน

 

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการ ได้ที่ สาขาใกล้บ้านคุณ
คลิกลิงค์เพื่อปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE