ฝ่ายชายเป็นหมันแต่อยากมีลูกต้องทำอย่างไร

25 พ.ค. 2563 | เขียนโดย Smart Center ศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

แพทย์จะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า เทเซ่ (Testicular Sperm Extraction : TESE) วิธีการนี้เป็นการผ่าตัดเล็กๆ และมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากโดยจะตัดเอาเนื้อเยื่อบางส่วนเล็กๆ และมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากโดยจะตัดเอาเนื้อเยื่อบางส่วนเล็กๆ หรือใช้เข็มดูดเนื้อเยื่อของอัณฑะมาบดหาตัวอสุจิ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า มักจะยังมีการสร้างตัวอสุจิอยู่ จากนั้น ก็ดำเนินการด้วยวิธี อิ๊กซี่ (ICSI) ต่อไปกรณีที่ฝ่ายชายเป็นหมันไม่พบตัวอสุจิในน้ำเชื้อที่หลั่งออกมาเลย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก

 • ท่อนำอสุจิอุดตัน
 • ไม่มีท่อนำอสุจิตั้งแต่กำเนิด
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการหลั่งอสุจิ
 • ตัวอสุจิที่หลั่งออกมาตายหมด
 • เคยมีการอักเสบของอัณฑะทำให้มีการสร้างเชื้ออสุจิน้อยมาก

 

แพทย์จะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า เทเซ่ (Testicular Sperm Extraction : TESE) วิธีการนี้เป็นการผ่าตัดเล็กๆ และมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากโดยจะตัดเอาเนื้อเยื่อบางส่วนเล็กๆ และมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากโดยจะตัดเอาเนื้อเยื่อบางส่วนเล็กๆ หรือใช้เข็มดูดเนื้อเยื่อของอัณฑะมาบดหาตัวอสุจิ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า มักจะยังมีการสร้างตัวอสุจิอยู่ จากนั้น ก็ดำเนินการด้วยวิธี อิ๊กซี่ (ICSI) ต่อไป

 

อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ด้วยวิธีการต่างๆ มีมากน้อยเพียงใด

 

ความสำเร็จในแต่ละรอบของการรักษาภาวะมีบุตรยากจะแตกต่างกัน ตามวิธีการ ดังนี้

 

 1. การคัดเลือกเชื้ออสุจิ สำหรับฉีดผสมเทียม (IUI) อัตราความสำเร็จประมาณ 10-15 %
 2. การทำเด็กหลอดแก้ว และ อิ๊กซี่ อัตราความสำเร็จประมาณ 30-40%

 

ความสำเร็จในการตั้งครรภ์นอกจากจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีหรือ วิธีการแล้วความร่วมมือกันของสามีภรรยาในการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือในการรับการรักษาในขั้นตอนต่างๆ ร่วมกัน มาเป็นเพื่อนภรรยาทุกครั้ง ที่แพทย์นัดเท่าที่จะทำได้ อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น

 

ปัญหา หรือ ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง

 

 • รอบของการรักษาถูกยกเลิกไป เนื่องจากได้ถุงไข่จำนวนน้อยเกินไป หรือ มากเกินไป จนทำให้รังไข่บวมโต มีน้ำในช่องท้อง หรือ ช่องปอด
 • ไข่ที่เก็บได้ไม่มีการปฏิสินธิ มีการติดเชื้อจากการเก็บไข่ หรือ ขั้นตอนการใส่ตัวอ่อน
 • การตั้งครรภ์แฝด ประมาณ 15-20%
 • การแท้ง ซึ่งมีโอกาสแท้งได้สูงกว่าคนทั่วไปบ้างเล็กน้อย

 

ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร หลังได้รับการรักษาภาวะมีบุตรยาก

 

 • ทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
 • ไม่ควรยกของหนัก และ ออกกำลังกายหักโหม
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ลดความวิตกกังวล ความเครียด
 • รับประทานยา และ ใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง
 • หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์

 

Smart Center ศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

SHARE
ข้อเสนอดีๆที่แนะนำ

รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
แพ็กเกจฉีดเชื้อผสมเทียม IUI
ราคา
14,900 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
เด็กหลอดแก้วและอิ๊กซี่ (IVF&ICSI PACKAGE)
ราคา
159,000 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
ตรวจสุขภาพภาวะมีบุตรยาก (หญิง)
ราคา
7,200 ฿