ต้อหินภัยเงียบที่ควรรู้!!

4 ก.ย. 2563 | เขียนโดย นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม

ต้อหิน

เป็นโรคตาที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งและเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดได้มากรองจากต้อกระจก พบบ่อยในผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป โรคต้อหินเกิดจากการที่ขั้วประสาทตาถูกทำลายทีละน้อยๆ จากปัจจัยหลายชนิด ที่เป็นสาเหตุมาก
ที่สุดคือ ภาวะความดันลูกตาที่สูงขึ้นและไปกดขั้วประสาทตาให้ฝ่อลงเรื่อยๆ ทำให้มีการสูญเสียลานสายตาอย่างถาวร ใน
ระยะแรกของโรคจะมีการสูญเสียลานสายตารอบนอก ผู้ที่เป็นอาจสังเกตเห็นได้ยาก จนเมื่อการดำเนินโรคมาถึงระยะท้าย
ผู้ป่วยจึงจะเริ่มสังเกตว่าลานสายตาแคบลงเรื่อยๆและตามัวลง จนในที่สุดตาบอดได้
กว่า 50 % ของผู้ป่วยต้อหิน ไม่ทราบว่าตนเองเป็น เพราะระยะแรกๆมักจะไม่มีอาการแสดงชัดเจน การวินิจฉัยจึง
มักพบโดยบังเอิญจากจักษุแพทย์ ยกเว้น ภาวะต้อหินเฉียบพลัน จะมีอาการปวดตา ตาแดง ตามัวได้
ในปัจจุบัน ยังไม่มีการรักษาต้อหินให้หายขาดได้ การรักษาจึงเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นได้ โดยการใช้
ยาหยอดตาเพื่อลดความดันลูกตา การยิงเลเซอร์ และการผ่าตัด

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ ควรต้องมาตรวจตาเพื่อคัดกรองต้อหิน ปีละ 1 ครั้ง

1. อายุเกิน 40 ปี : ต้อหิน พบได้  1.9% ในประชากรที่อายุเกิน  40 ปี
2. มีญาติเป็นต้อหิน : อาจเกิดจากพันธุกรรม โดยเฉพาะการมีประวัติญาติสายตรงเป็นต้อหิน
3. ภาวะสายตาสั้น/ยาว : ผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นมาก หรือยาวมากผิดปกติ
4. ผู้ป่วยเบาหวาน : ผู้ป่วยเบาหวานทุกราย ควรตรวจตา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 


 

สอบถามเพิ่มเติมที่ได้ที่ 02-006-8888

สนใจปรึกษาแพทย์สาขาใกล้บ้านคุณ

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

 

#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ

#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ

#โรงพยาบาลสินแพทย์ศรีนครินทร์

SHARE