จองวัคซีน Moderna กับสินแพทย์

30 มิ.ย. 2564 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์

 

” ขณะนี้ มีผู้จองวัคซีนทางเลือก โมเดอนา เต็มจำนวนแล้วขอปิดทำการจอง จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง  “

 

 

“รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนของสถานพยาบาลเอกชนเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง”

สำหรับท่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีความประสงค์จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ทั้ง 6 สาขา .
สามารถจองวัคซีนได้ผ่านลิ้งค์นี้ https://bit.ly/3dsLqO8 หรือ สแกน qr code ได้ที่รูปภาพ
.
กรุณาอ่านรายละเอียดขั้นตอนการจอง ก่อนชำระเงิน โดยละเอียด
.
ทั้งนี้โรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนในไตรมาส 4 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 หรือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
.
การลงทะเบียนจองจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านโอนชำระค่าจอง และแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ และ ส่งหลักฐานการโอนเงิน มายังอีเมล ของ สาขาที่เลือกรับบริการ เท่านั้น
.
เงื่อนไขการจอง
1. คลิกลิงค์ เพื่ออ่านรายละเอียดและกดยอมรับก่อนจองวัคซีน

https://bit.ly/3dsLqO8

2. โอนเงินชำระค่าวัคซีน

  • จองวัคซีน 1 เข็ม ชำระเงินจอง 1,700 บาท
  • จองวัคซีน 2 เข็ม ชำระเงินจอง 3,400 บาท
    เมื่อท่านกรอกรายละเอียด พร้อมแนบหลักฐานการโอนแล้ว กรุณาส่ง หลักฐานในการโอน มายัง อีเมลสาขาที่ท่านเลือกรับบริการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏบน google form
    3. ทำรายการแจ้งลงทะเบียน ผ่าน Google form เป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียน เป็นรายกลุ่มได้

คลิกเพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียน   https://bit.ly/2SD4cv5

4. แนบหลักฐานการโอนเงิน ให้แนบผ่านทั้ง 2 ช่องทาง คือ ผ่าน Google form และ ผ่าน E-mail address ตามสาขาที่ท่านประสงค์จะใช้บริการ โปรดระบุชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับ อย่างน้อย 1 ท่าน ทาง E-mail ที่แนบสลิปการจองไว้ด้วย
.
* สิทธิ์ในการได้รับวัคซีน จะเรียงตามลำดับก่อน-หลัง ในการชำระเงินจอง
เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีน โรงพยาบาลจะแจ้ง sms เพื่อยืนยันสิทธิ์ และ ส่ง link เพื่อให้ท่านเลือก วัน และ เวลา นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

*หมายเหตุ : เนื่องจากโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง และ วัคซีนมีจำนวนจำกัด ในกรณีที่ โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน จาก องค์การเภสัชกรรม ไม่เพียงพอต่อจำนวนที่สั่งจองไป

ท่านสามารถ

  • ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ในกรณีที่ โรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนมาให้กับท่านได้ และ ท่านไม่ได้รับการยืนยันสิทธิ์
  • รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรรใน Lot ต่อไป โดยไม่ขอเงินคืน
  • ในกรณีที่ ท่านได้รับยืนยันสิทธิ์ วัคซีน แต่ท่านไม่สามารถรับวัคซีนได้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามทาง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้โดยแจ้งให้ทาง โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนในครั้งนั้น

โรงพยาบาลสินแพทย์ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้เราดูแล ทางโรงพยาบาลใคร่ขอความร่วมมือ ให้ท่านชำระเงิน ผ่านทางการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง เว้นระยะ ห่างเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ได้โปรดงดเข้ามาชำระเงิน ที่โรงพยาบาล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

#โรงพยาบาลสินแพทย์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#VaccineCovid19

 

” ขณะนี้ มีผู้จองวัคซีนทางเลือก โมเดอนา เต็มจำนวนแล้วขอปิดทำการจอง จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง  “

SHARE