คลินิกพิเศษตรวจหวัด DRIVE THRU CLINIC

10 เม.ย. 2563 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์

คลินิกพิเศษตรวจหวัด DRIVE THRU CLINIC

ไข้ ไอ หวัด ตรวจครบ จบที่เดียว ลดการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล

“สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

โรงพยาบาลสินแพทย์มีความตั้งใจที่จะดูแลรักษาคนไข้ให้มากกว่าการดูแลรักษาด้านร่างกาย เราเพิ่มความใส่ใจดูแลรักษาด้านจิตใจให้กับคนทุกวัยด้วย เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการมีกำลังใจที่ดีจะช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้เร็วขึ้น  ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้แนวความคิดที่ว่า…เบื้องหลังทุกการรักษา คือความใส่ใจ…ด้วยแนวคิดอันนี้เองจึงทำให้โรงพยาบาลและบุคคลากรทุกคนตั้งใจที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ ไม่ใช่ให้ความสำคัญแค่เพียงเวลาที่ผู้ป่วยเข้ามารักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น  แต่เราให้ความใส่ใจในทุกๆรายละเอียด และปัญหาที่ผู้ป่วยต้องเผชิญอยู่ด้วย

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ ที่รู้จักกันดีว่า COVID-19 ซึ่งมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง จนถึงในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 1.5 ล้านคนทั่วโลก และเป็นที่ทราบกันดีว่า เชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายได้ผ่านทางละอองฝอย (Droplet transmission) เช่น การไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่มีเชื้อ  เช่น น้ำลาย น้ำมูก

          ด้วยความวิตกกังวลเรื่องของการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อดังกล่าว ทำให้มีคนไข้หลายคนเลือกที่จะไม่เข้ารับการรักษาและติดตามโรคประจำตัวเดิมที่เป็นอยู่ เพราะกลัวว่าโรงพยาบาลจะเป็นจุดในการแพร่กระจายเชื้อ ด้วยเหตุนี้เองอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาโรคประจำตัวในระยะยาว

ทางกลุ่ม โรงพยาบาลสินแพทย์ ได้มองเห็นถึงปัญหา มีความเข้าใจ และเห็นใจผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้  ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยได้กลับมารักษาโรคและได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลจึงมีมาตรการที่ชัดเจนในการจัดในการดูแลตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่มาเข้ารับการตรวจด้วยโรคทางเดินหายใจ กลุ่มอาการไข้ ไอ และหวัดในพื้นที่ คลินิกพิเศษ ซึ่งเป็นอาคารแยกออกมา ไกลจากตัวอาคารโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาคนไข้ในโรคทั่วๆไป ที่ไม่ใช่โรคหวัด โดยเป็นอาคารเฉพาะจอดรถแล้วลงมาตรวจได้เลย เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น คนไข้ทั่วไปที่ตรวจรักษาในโรงพยาบาลก็สามารถมารับการรักษาได้ด้วยความสบายใจ ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องความเสี่ยงของเชื้อต่างๆ

นอกจากนั้น ยังเปิดให้บริการการตรวจหาเชื้อ Covid – 19 แบบ Drive Thru Test ด้วย ซึ่งหากตรวจเจอเร็ว การรักษาก็จะหายได้เร็ว และยังไม่แพร่กระจายเชื้อไปให้คนที่เรารักอีกด้วย การรักษาในส่วนนี้จึงเป็นการเพิ่มเติมการดูแลให้ครบวงจรมากขึ้น

จุดเด่นของคลินิกพิเศษตรวจหวัด DRIVE THRU CLINIC นอกจากความสะดวกสบายในการใช้บริการแล้ว ยังมีพื้นที่กว้างขวางและเป็นสัดส่วน มีห้องตรวจโรคที่ติดตั้งระบบระบายอากาศแบบ 12 Air Change ช่วยให้คุณภาพอากาศภายในห้อง หรือพื้นที่นั้น มีความสะอาด ปลอดภัย และลดโอกาสติดเชื้อ ทีมแพทย์ที่ให้การดูแลตรวจรักษามีความชำนาญการเฉพาะทาง โดยเฉพาะโรคติดเชื้อในระบบทางทางเดินหายใจ ผู้ป่วยจึงได้รับการดูแลอย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องเหมาะสม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนไข้มีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการมาใช้บริการทั้งที่ คลินิกพิเศษ และพื้นที่ภายในโรงพยาบาล และช่วยป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากโรคติดเชื้อ มีจัดการสิ่งแวดล้อม สถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ในการตรวจรักษาที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์แบบครบถ้วน มาตรฐานเดียวกับภายในโรงพยาบาล

SHARE