การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาในเด็ก

16 ก.ค. 2563 | เขียนโดย พญ. สุธีรา คุปวานิชพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาในเด็ก

เด็กเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการเลี้ยงดูของครอบครัว ในช่วงวัย 1-2 ปี เป็นวัยที่มีการพัฒนาด้านภาษาของเด็กมาก

ส่วนใหญ่เด็กจะพูดคำที่มีความหมายคำแรกเมื่ออายุประมาณ 1 ปี และ เมื่ออายุ 2 ปี  เด็กจะพูดได้ประมาณ 50-200 คำ ร่วมกับพูด 2-3 คำติดกันได้

คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารให้ลูกได้โดย

     1.  พูดคุยกับเด็กบ่อยๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจ พูดคุยผ่านกิจวัตรประจำวัน ผ่านกิจกรรม เช่น “แม่ไปล้างมือให้หนูนะ มือเปื้อน”

โดยอาจเน้นคำบางคำที่เป็นเสียงที่น่าสนใจและออกเสียงตามได้ เช่น ไป, มือ

     2.  พูดช้าๆ ออกเสียงชัดเจน ให้เด็กเห็นรูปปาก โดยเริ่มจากเสียงพยัญชนะ ได้แก่เสียง “ม” “พ” “บ” “ป” ต่อมาจึงเพิ่มคำง่ายๆในชีวิตประจำวัน เช่น นม น้ำ ข้าว,

ชื่อคำเรียกคนในครอบครัว, คำกริยา เช่น กิน นอน นั่ง อาบน้ำ, สอนชี้และเรียกชื่ออวัยวะ

     3.  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารผ่านการเล่น เช่น ดูรูปภาพและชี้รูปภาพ บัตรคำ เล่านิทาน อ่านหนังสือ ร้องเพลง เล่นบทบาทสมมติ

ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องที่สนุก

     4.  เล่านิทานให้เด็กฟังทุกวันให้เป็นกิจวัตร ร่วมกับลดเวลาในการดูโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอ โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี

ไม่ควรให้เด็กดูสื่อใดๆ เพราะเด็กเล็กๆไม่สามารถเรียนรู้ภาษาจากสื่อได้

     5.  ฝึกให้เด็กฟังและฝึกให้เด็กทำตามคำสั่งง่ายๆ โดยช่วงแรกอาจใช้ท่าทางสื่อสารร่วมด้วย

หรือจับมือเด็กทำพร้อมกับพูดไปด้วย เพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

     6.  ใช้การสื่อสารทั้งคำพูดร่วมกับท่าทาง เพื่อให้เด็กเข้าใจและสามารถที่จะเลียนแบบภาษาท่าทางไปใช้ร่วมด้วย

เมื่อเด็กใช้ท่าทางบอกความต้องการ ควรลองให้เด็กพยายามออกเสียงบอกก่อน

     7.  ให้โอกาสเด็กได้สื่อสาร พยายามรอให้เด็กพูดสื่อสารก่อน

และตอบสนองทุกครั้งเมื่อเด็กพูด เช่น ให้เด็กพูด “นม” หรือ “ขอนม” ก่อนหยิบขวดนมให้

     8.  ให้ความสนใจทุกครั้งเมื่อเด็กพยายามสื่อสาร ร่วมกับให้แรงเสริมทางบวก เช่น ยิ้ม กอด ชมเชย ตบมือ หรือให้ของที่เด็กต้องการ

     9.  เมื่อเด็กเริ่มพูดสื่อสาร พยายามขยายคำพูดที่เด็กพูด เช่น เด็กพูด “บอล” คุณพ่อคุณแม่ตอบสนองโดยพูด “ใช่ บอลใหญ่”

     10.  ไม่ควรบังคับให้เด็กพูด พัฒนาการภาษาที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กอยากพูดสื่อสารด้วยตัวเอง

 


พบแพทย์เฉพาะทางสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ #คลิ๊กเลย

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

 

 8,008 total views,  98 views today

SHARE
บทความที่เกี่ยวข้อง