การผ่าตัดส่องกล้อง NOTES

18 มิ.ย. 2563 | เขียนโดย นพ.พัฒนะ ไกรนิตย์ สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

การผ่าตัดผ่านกล้องแบบต่างๆ

1.การผ่าตัดผ่านกล้องชนิดแผลเล็ก  4 แผล ที่ผนังหน้าท้อง

      เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่ทำกัน ต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์ตามสมควรแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องสามารถผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้

2.การผ่าตัดผ่านกล้องชนิดแผล 3 แผล ที่ผนังหน้าท้อง

      เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องที่แพทย์ต้องอาศัยความชำนาญในการผ่าตัดเพิ่มขึ้น และมีแผลเล็กๆที่ผนังหน้าท้องเพียง 3 แผลต้องอาศัยความชำนาญในการผ่าตัดมากขึ้น

3.การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเดียว(การผ่าตัดผ่านกล้องซ่อนแผล)

      เป็นการผ่าตัดที่มีแผลบริเวณสะดือชนาด 2-3 ซม.1 แผล ซึ่งแพทย์ที่จะผ่าตัดด้วยวิธีนี้ ต้องมีความชำนาญในการผ่าตัดผ่านกล้องมากขึ้นเป็นพิเศษแผลจากการผ่าตัดชนิดนี้ จะซ่อนอยู่ในสะดือ ดังนั้นจึงแทบไม่เห็นแผลผ่าตัด

4.การผ่าตัดผ่านกล้องไร้แผล NATURAL ORIFICE TRANSLUMINAL ENDOSCOPIC SURGERY (NOTES)

      เป็นวิธีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบใหม่ ซึ่งผนวกรวมการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเดียว และ การผ่าตัดทางช่องคลอดเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ไม่มีแผลให้เห็นทางหน้าท้องอีกต่อไป ซึ่งแพทย์ที่จะผ่าตัดผ่านกล้องด้วยวิธีนี้ได้ต้องได้รับการฝึกฝนจนมีความชำนาญในการผ่าตัดผ่านกล้องเป็นอย่างดี จึงจะสามารถผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้ ปัจจุบันวิธีการผ่าตัดนี้ยังไม่แพร่หลายนัก สามารถทำได้ในบางโรงพยาบาลเท่านั้น เนื่องจากต้องใช้ความชำนาญในการผ่าตัดมากกว่าการผ่าตัดผ่านกล้องทั่วไป

หมายเหตุ : แผลเล็กของการผ่าตัดผ่านกล้อง โดยทั่วไปคือขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร

: การเลือกวิธีการผ่าตัดนั้น ขึ้นกับความชำนาญของแพทย์ และลักษณะของโรคในผู้ป่วยเป็นรายๆไป

 


›สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-006-8888 ต่อแผนกอายุรกรรม

›สามารถจองแพทย์ออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/2CdRb2h

›แอดไลน์ คลิก :  https://lin.ee/81Oa7oM

›Facebook : https://bit.ly/2CkqDN5

SHARE