โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (Heart Screening Program)

เพื่อดูแลและป้องกันโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง และผู้ที่สูบบุหรี่

1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์(Physical Examination by Internal Medicine)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile + LDL)
6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT)
7. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Analysis)
8. เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest x-ray)
9. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
10. ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัว และอุดตัน (ABI)
11. ตรวจวัดปริมาณแคลเซียม หรือคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)


ราคา   6,800   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ตรวจดูหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) 17,500 บาท
2. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test/EST) 3,000 บาท
3. ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ (Echocardiography) 2,900 บาท
4. ตรวจหาระดับโปรตีนที่บอกถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ (CRP) 400 บาท

เพราะสุขภาพที่ดีเปรียบได้กับของขวัญที่มีค่าอันยิ่งใหญ่ หากขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อาจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและมีโรคร้ายแรงจนยากต่อการรักษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อุปนิสัยในการบริโภค ความเครียด การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ได้มากขึ้น

การตรวจสุขภาพไม่ใช่เพียงการเจาะเลือดหรือเอกซเรย์แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพ คือ การพบแพทย์ ในการตรวจหากความผิดปกติ ตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือก่อนที่โรคจะลุกลาม เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นนั้นจะได้ผลดีกว่า

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
  2. งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
  3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
  4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
  5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood) ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัวต์ หรือ ผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์ และวิตมินซีอย่างน้อย 3 วัน
  6. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือ การตรวจ Mammogram
  7. การตรวจภายในสตรี หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้ายอย่างน้อย 7 วันอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE