TMS เทคโนโลยี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

6 พ.ค. 2563 | เขียนโดย ศูนย์สมอง โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คล้ายกับเครื่อง MRI เป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถทะลุผ่านอวัยวะต่างๆ เข้าไปได้ลึก ประมาณ 1-3 เซนติเมตร เพี่อเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตหลายราย มักจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ขยับร่างกายไม่ได้ครึ่งซีก มีปัญหาด้านการพูด และการกลืนอาหาร ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ซึ่งเมื่อก่อนอาศัยเพียงการทำกายภาพบำบัดเท่านั้น แต่ปัจจุบันทีมแพทย์และนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาและพัฒนาใช้คลื่นแม่เหล็กส่งผ่านเข้าไปยังสมองเพื่อช่วย ปรับการทำงานฟื้นฟูของสมองที่บกพร่องให้คงที่ โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ยิ่งทำควบคู่กับกายภาพบำบัด จะช่วยผู้ป่วยให้ฟื้นฟูได้ดีขึ้นมากกว่า 50-60 %TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คล้ายกับเครื่อง MRI เป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถทะลุผ่านอวัยวะต่างๆ เข้าไปได้ลึก ประมาณ 1-3 เซนติเมตร เพี่อเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตหลายราย มักจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ขยับร่างกายไม่ได้ครึ่งซีก มีปัญหาด้านการพูด และการกลืนอาหาร ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ซึ่งเมื่อก่อนอาศัยเพียงการทำกายภาพบำบัดเท่านั้น แต่ปัจจุบันทีมแพทย์และนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาและพัฒนาใช้คลื่นแม่เหล็กส่งผ่านเข้าไปยังสมองเพื่อช่วย ปรับการทำงานฟื้นฟูของสมองที่บกพร่องให้คงที่ โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ยิ่งทำควบคู่กับกายภาพบำบัด จะช่วยผู้ป่วยให้ฟื้นฟูได้ดีขึ้นมากกว่า 50-60 %

โรคและภาวะใดบ้างที่สามารถใช้เทคโนโลยี TMS ร่วมรักษาได้

1. โรคในระบบประสาทส่วนกลาง(สมองและไขสันหลัง) ได้แก่ การกระตุ้นสมองในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, การปรับสมดุลของสมองในโรคไมเกรน ช่วยฟื้นฟูภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง,โรคสมองเสื่อม,โรคลมชัก,โรคสมองพิการในเด็กเล็ก และการบาดเจ็บของประสาทไขสันหลัง

2. โรคของระบบประสาทภายนอกสมอง ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดเรื้อรังจากระบบเส้นประสาท ภาวะกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ปวดกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ปวดหลังเรื้อรัง ใช้ลดความเจ็บปวดจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังชนิดต่างๆ โดยที่ผ่านการรักษาแบบพื้นฐานแล้วไม่ตอบสนอง หรือมีภาวะข้างเคียงจากการรักษาด้วยยา

เทคโนโลยี TMS ปลอดภัยแค่ไหน

เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเทคโนโลยีนี้ มีผลอยู่ในวงจำกัดที่แคบมาก เพียง 1-3 เซนติเมตร จากหัวกระตุ้น จึงไม่มีผลกระทบที่อันตรายต่ออวัยวะของร่างกาย มีเพียงข้อห้ามใช้ในบุคคลที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดที่ฝังในร่างกาย หรือใส่เครื่องระบายน้ำในโพรงสมอง ผู้ป่วยที่มีความดันในกระโหลกศีรษะสูง และผู้ป่วยที่มีอวัยวะเทียมที่เป็นโลหะที่เพิ่งใส่มาไม่นาน

****เทคโนโลยีนี้ มีใช้รักษาในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ ส่วนโรงพยาบาลเอกชนมีใช้อยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น

 2,662 total views,  11 views today

SHARE
บทความที่เกี่ยวข้อง