โปรโมชั่น PRP Therapy ฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 มิถุนายน 2563

PRP Therapy ฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น

ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมค่อนข้างจำกัด ทำให้ผู้ป่วยต้องทรมาณกับอาการข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากการบรรเทาอาการมีเพียงการใช้ยา จนในที่สุดก็ต้องจบด้วยการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในปัจจุบันทางเลือกแนวทางการรักษา และฟื้นฟูอาการข้อเข่าเสื่อม โดยใช้การเร่งกระบวนการซ่อมแซมของร่างกายตามธรรมชาติ หรือ Regenerative Injection Therapy by Platelet Rich (PRP) เป็นการรักษาโดยการฉีดเกล็ดเลือดหนาแน่นที่ได้มาจากเลือดของผู้ป่วยเอง เพื่อเข้าไปเร่งกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด
PRP หรือเกล็ดเลือดหนาแน่น มีองค์ประกอบของ Growth Factor ที่เป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ โดยธรรมชาติของร่างกายอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าปกติมาก ทำให้อัตราการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำได้เร็วขึ้น


ราคา   7,500   บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมรายการดังต่อไปนี้

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-761-5999  #แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ **
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE