โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Screening)-B

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Screening)-B

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ด้านอายุรกรรมและระบบประสาท (Physical Examination)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหาภาวะการแข็งตัว และการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)
 • ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจระบบดิจิตอล (Chest X-ray)
 • อัลตราซาวนด์หลอดเลือดแดงที่คอ (U/S Doppler Carotid Artery)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)
 • ตรวจหาน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • คูปองอาหาร

ราคา   6,666   บาท


ราคาปกติ  7,000  บาท  ราคาโปรโมชั่น 6,666 บาท


SHARE