Flash Sale 4.4 (โปรโมชั่นวันที่ 4 เดือน 4 ตรวจค้นหา..ไขมันพอกตับ)

ระยะเวลา : 4 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2564

Flash Sale 4.4 โปรโมชั่นสำหรับวันที่ 4 เดือน 4 ปี 64
(โรคเสี่ยงมะเร็งตับ..ที่ไม่ได้มาแค่จากความอ้วน)
.

ไขมันเกาะตับ หรือ ไขมันพอกตับ ได้อ่านชื่อโรคแล้วอาจดูคล้ายว่าเป็นโรคใหม่ ความจริงแล้วไม่ใช่โรคใหม่ แต่เป็นโรคที่ใกล้ตัวเรา เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป เกี่ยวข้องอย่างมากกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเรา
.

ภาวะไขมันเกาะตับ ในที่นี้ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคนี้ จึงมักจะไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเอง อาจไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจจนกระทั่งตรวจพบโดยบังเอิญ จากการตรวจสุขภาพประจำปี เพราะภาวะนี้ในระยะแรกๆ จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรือบางคนอาจมีอาการเล็กน้อย เช่น ปวดแน่นชายโครงด้านขวา อ่อนเพลีย หรือคลื่นไส้เล็กน้อย จนแทบจะไม่เป็นที่สังเกตได้ชัด ถ้าตรวจเลือดจะพบเอนไซม์ตับผิดปกติ แสดงถึงมีภาวะตับอักเสบ ถ้าขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง อาจนำไปสู่การเป็นโรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้ อ่านต่อได้ที่นี่ >> https://bit.ly/3sJelD6

 

รายการตรวจ โปรแกรมตรวจ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)                  √
ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)                  √
ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)                   √
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)                   √
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)                   √
ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase)                   √

 


ราคา   2,444   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

2. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 4-30 เมษายน 2564

 
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE